A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 57

1
Spravodlivý človek hynie a nik si to neberie k srdcu; ľudia nábožní zomierajú a nik si to nevšíma. Hej, spravodlivý človek zomiera pod náporom zla,
2
ale dosiahne pokoj; tí, čo išli priamou cestou, nájdu na svojich lôžkach odpočinok.
3
Teraz poďte sem vy, synovia čarodejnice, potomstvo cudzoložníka a smilnice!
4
Komu sa to vysmievate? Proti komu to otvárate ústa dokorán a vyplazujete jazyk? Vari nie ste vy deťmi hriechu, nezákonným potomstvom,
5
čo sa rozpaľuje žiadostivosťou pod terebintami a pod každým zeleným stromom? Čo zabíja deti na obetu v roklinách pri potokoch, v rozsadlinách skál?
6
Ty, žena, tvoje miesto je medzi vyhladenými skalami roklín, veru, tam patríš, veď tým si vylievala tekuté obety, im si prinášala obety nekrvavé. Či s tým mám byť spokojný?
7
Na veľkom, vysokom vrchu rozložila si si ležisko, tam si bola vystúpila obetovať obetu.
8
Vonku na dvere, na veraje, vyložila si svoj znak. Opustiac mňa odkryla si sa, rozložila na svoje široké ležisko a predávala si sa chlapom, s ktorými si rada líhala, hotová na pokyn ruky.
9
Ideš za Molochom s voňavým olejom, s premnohými voňavkami, posielaš svojich poslov ďaleko, zišla si až k podsvetiu.
10
Ustala si z premnohých pokusov, ale si nepovedala: "Je to beznádejné!" Znovu si našla svoju silu, preto neochabuješ.
11
Koho sa bojíš, koho sa strachuješ, že si mi zostala neverná? Že si na mňa nespomenieš, o mňa sa nestaráš? Vari som bol trpezlivý, a to dlhý čas, a tak sa ma nebojíš.
12
Teraz odhalím tvoju falošnú spravodlivosť a tvoje skutky, ktoré sú ti nanič.
13
Budeš kričať, aby ťa zachránili hŕby tvojich bohov, ale tých všetkých uchytí vietor, závan vzduchu ich odveje. Kto však vkladá svoju nádej vo mňa, zdedí zem, bude vlastniť moju svätú horu.
14
Nato zaznie hlas: Stavajte cestu, stavajte a vyrovnávajte ju, odstráňte všetko, čo prekáža na ceste môjho ľudu!
15
Lebo takto hovorí Veľký a Vznešený, ktorý panuje večne a jeho meno je sväté: "Ja bývam na vysokom a svätom mieste, ale som s človekom utláčaným a pokoreným, aby som oživil ducha pokorených a vzpružil srdcia utláčaných.
16
Nechcem neustále obviňovať ani ustavične prejavovať svoj hnev, lebo inak by predo mnou omdlel duch i živé bytosti, ktoré som stvoril.
17
Hneval som sa na hriešnu žiadostivosť Izraela, bil som ho, skryl som sa pred ním nahnevaný a on sa odvrátil a šiel svojou cestou.
18
Videl som jeho správanie, ale ho uzdravím, budem ho viesť a dám útechu jemu i všetkým, čo žialia s ním.
19
Dám mu na perách vykvitnúť chválospevy: "Pokoj! Pokoj vzdialeným i blízkym, hovorí Jahve, ja ich uzdravím."
20
Ale bezbožní sú ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže utíšiť, ktorého vody vyvrhujú blato a špinu.
21
"Niet pokoja pre hriešnika," hovorí Jahve.
Izaiáš 57:1
Izaiáš 57:2
Izaiáš 57:3
Izaiáš 57:4
Izaiáš 57:5
Izaiáš 57:6
Izaiáš 57:7
Izaiáš 57:8
Izaiáš 57:9
Izaiáš 57:10
Izaiáš 57:11
Izaiáš 57:12
Izaiáš 57:13
Izaiáš 57:14
Izaiáš 57:15
Izaiáš 57:16
Izaiáš 57:17
Izaiáš 57:18
Izaiáš 57:19
Izaiáš 57:20
Izaiáš 57:21
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66