A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 56

1
Takto hovorí Jahve: Zachovávajte mravný zákon, robte, čo je správne, lebo moja spása príde čoskoro a moja spravodlivosť sa vyjaví.
2
Blažený človek, ktorý si takto počína, syn človeka, čo sa toho pevne pridržiava, ktorý zachováva sobotu bez poškvrny a ktorý sa zdržiava všetkých zlých skutkov.
3
Nech nevraví cudzinec, ktorý sa pridal k Jahvemu: "Jahve ma určite vylúči zo svojho ľudu." A bezdetný človek nech nehovorí: "Veru, ja som suchý strom."
4
Lebo takto hovorí Jahve bezdetným, ktorí zachovávajú moje soboty, rozhodli sa plniť, čo mi je milé, a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy:
5
Ja im dám čosi lepšie ako sú synovia a dcéry; dám im miesto a meno v mojom dome, v mojom meste, dám im večné meno, ktoré nebude nikdy zotreté.
6
Aj cudzincov, ktorí sa pridali k Jahvemu, aby mu slúžili, milovali Jahveho meno a stali sa jeho sluhami, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez poškvrny a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy,
7
zavediem na svoju svätú horu a naplním ich radosťou vo svojom dome modlitby. Ich celopaly a obety milostivo prijmem na svojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.
8
Výrok Pána Jahveho, ktorý zhromažďuje izraelských vyhnancov: Zhromaždím ešte ďalších k tým, čo sú zhromaždení.
9
Všetky poľné zvieratá a všetka lesná zver, poďte sa nažrať,
10
lebo strážcovia Izraela sú slepí napospol, nič nezbadajú. Sú to nemí psi, čo nevládzu brechať, podriemkavajú schúlení, najradšej spia.
11
Pažraví psi, čo nikdy nemajú dosť, to sú pastieri, čo ničomu nerozumejú, každý si hľadí vlastný záujem, každý bez výnimky ide za svojím ziskom.
12
"Poďme," vravia si, "prinesiem víno, opime sa tuhým nápojom, aj zajtra bude ako dnes, deň veľmi veľký!"
Izaiáš 56:1
Izaiáš 56:2
Izaiáš 56:3
Izaiáš 56:4
Izaiáš 56:5
Izaiáš 56:6
Izaiáš 56:7
Izaiáš 56:8
Izaiáš 56:9
Izaiáš 56:10
Izaiáš 56:11
Izaiáš 56:12
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66