A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 55

1
Poďte, všetci smädní, poďte na vodu, poďte, hoci nemáte peniaze, kupujte si zrno a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne, aj víno a mlieko!
2
Prečo míňať peniaze na to, čo nie je chlieb, a svoje mozole na to, čo nesýti? Dobre ma počúvajte a najete sa dobrých vecí, výdatné jedlá budete požívať.
3
Poďte ku mne, počúvajte ma pozorne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, uskutočním prisľúbenia dané Dávidovi.
4
Hľa, ustanovil som ho za svedka pre ľudstvo, za knieža a zákonodarcu národov.
5
Pozri, aj ty zavoláš národ, ktorý nepoznáš, a národy, ktoré nepoznajú teba, budú sa hrnúť k tebe, kvôli Jahvemu, tvojmu Bohu, kvôli Svätému Izraelovmu, lebo ťa oslávil.
6
Hľadajte Jahveho, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
7
Nech bezbožník zanechá svoje hriešne cesty a zločinec svoje hriešne zámery, nech sa vráti k Jahvemu, ktorý sa zmiluje nad ním, k nášmu Bohu, lebo on odpúšťa veľkodušne.
8
Lebo vaše myšlienky nie sú moje myšlienky a moje cesty nie sú vaše cesty, to je Jahveho výrok.
9
Ako vysoko sa nad zemou klenú nebesia, tak sú moje cesty vysoko nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami.
10
Lebo ako padá z neba dážď a sneh a nevráti sa tam, kým nenapojí zem, kým ju nezúrodní a nerozzelení, aby dala semeno rozsievačovi a chlieb na jedlo,
11
tak je to so slovom, ktoré vychádza z mojich úst, nevráti sa ku mne neplodné, ale urobí, čo som chcel, uskutoční to, na čo som ho poslal.
12
Vskutku, s radosťou odídete, v pokoji vás povedú. Vrchy a kopce prepuknú pred vami vo výkriky jasotu a všetky stromy na poliach budú vám tlieskať.
13
Cyprusy vyrastú namiesto tŕnia, namiesto žihľavy vyrastie myrta, to získa Jahvemu slávu, nehynúci pomník pre večné časy.
Izaiáš 55:1
Izaiáš 55:2
Izaiáš 55:3
Izaiáš 55:4
Izaiáš 55:5
Izaiáš 55:6
Izaiáš 55:7
Izaiáš 55:8
Izaiáš 55:9
Izaiáš 55:10
Izaiáš 55:11
Izaiáš 55:12
Izaiáš 55:13
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66