A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 54

1
Plesaj, neplodná, čo si nikdy neporodila dieťa, krič od radosti, plesaj, čo si nepoznala pôrodné bolesti, lebo opustená žena má viac detí ako žena žijúca v manželstve, hovorí Jahve.
2
Rozšír priestor svojho stanu, naširoko roztiahni plátna svojho príbytku, predĺž si povrazy, kolíky si upevni,
3
lebo sa rozšíriš doprava i doľava, tvoje potomstvo ovládne národy a osídli opustené mestá.
4
Neboj sa, nebudeš zahanbená, nepýr sa, nebudeš potupená, ba zabudneš na hanbu svojej mladosti, nespomenieš si už na svoje potupené vdovstvo.
5
Lebo tvojím manželom je tvoj Stvoriteľ, jeho meno je Jahve Cebaot, Svätý Izraelov je tvojím vykupiteľom, ktorý má meno Boh celej zeme.
6
Jahve ťa znovu pozval k sebe, ženu opustenú a utrápenú. Vari možno zavrhnúť ženu, ktorú si si vzal za mlada, hovorí tvoj Boh.
7
Na krátku chvíľu som ťa opustil, ale s veľkou láskou ťa znovu pritúlim.
8
V návale hnevu som nakrátko skryl pred tebou svoju tvár, ale teraz som sa zmiloval nad tebou svojou večnou láskou, hovorí Jahve, tvoj vykupiteľ.
9
To mi pripomína Noemove dni: ako som prisahal, že Noemove vody už nikdy nezalejú zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, že ti nebudem hroziť.
10
Hoci by sa vrchy pohli a kopce otriasali, moja láska sa od teba nepohne, moja zmluva pokoja sa neotrasie, hovorí Jahve, ktorý sa zmilúva nad tebou.
11
Nešťastné mesto, vetrom šľahané, bez všetkej útechy, pozri, ja zasadím tvoje kamene do karbunkulu a tvoje základy postavím na zafíry;
12
cimburia ti urobím z rubínov, brány z karbunkulu a všetky tvoje hraničné kamene z drahokamov.
13
Všetky tvoje deti budú Jahveho učeníkmi, tvoje deti budú požívať veľký blahobyt.
14
Budeš založený na spravodlivosti; neboj sa, oslobodíš sa od útlaku aj od hrôzy, tá na teba nedoľahne.
15
Ak ťa napadnú, to nepochádza odo mňa, ktokoľvek zaútočí na teba, zahynie pre teba.
16
Pozri, ja som stvoril kováča, ktorý rozduchuje uhlie v ohni a vyrába užitočné nástroje, a ja som stvoril aj ničiteľa, aby ničil,
17
ale zbrane proti tebe ukované neprevládnu. Usvedčíš každého, kto sa zdvihne proti tebe na súde. Taký je údel Jahveho sluhov, to je víťazstvo, ktoré im zaistím — Jahveho výrok.
Izaiáš 54:1
Izaiáš 54:2
Izaiáš 54:3
Izaiáš 54:4
Izaiáš 54:5
Izaiáš 54:6
Izaiáš 54:7
Izaiáš 54:8
Izaiáš 54:9
Izaiáš 54:10
Izaiáš 54:11
Izaiáš 54:12
Izaiáš 54:13
Izaiáš 54:14
Izaiáš 54:15
Izaiáš 54:16
Izaiáš 54:17
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66