A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 52

1
Zobuď sa, zobuď sa, odej sa silou, Sion! Odej sa do svojich najkrajších šiat, Jeruzalem, sväté mesto, lebo už nikdy do teba nevkročí neobrezaný a nečistý.
2
Vstaň, zajatý Jeruzalem, stras zo seba prach! Spadli ti okovy z hrdla, zajatá sionská dcéra!
3
Lebo takto hovorí Jahve: Boli ste predaní, ale nijaká cena nebola zaplatená, preto aj vykúpení budete bez peňazí.
4
Lebo takto hovorí Pán Jahve: Na počiatku môj ľud odišiel do Egypta, aby sa tam usadil ako cudzinec, a nakoniec ho utláčal Asýr.
5
Teraz zas, čože tu vidíme? — Jahveho výrok. Môj ľud odvliekli, ani cenu nezaplatili, jeho vládcov vysmievali a moje meno potupovali ustavične, po celé dni — Jahveho výrok.
6
Ale môj ľud pozná moje meno; v ten deň pozná, že to ja hovorím: "Tu som."
7
Aké milé sú na horách nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla, čo prináša dobré správy, ktorý ohlasuje spásu, ktorý privoláva Sionu: "Boh je tvojím kráľom."
8
Čuješ? To tvoje hliadky hlasno kričia, všetky razom víťazne volajú, lebo na vlastné oči vidia, ako sa Jahve vracia na Sion.
9
Jeruzalemské zrúcaniny, kričte všetky razom, kričte od radosti! Lebo Jahve sa zľutovala nad svojím ľudom, vykúpil Jeruzalem.
10
Jahve ukázal svoju nesmiernu moc pred všetkými národmi a celý svet od jedného konca po druhý uvidel spásu nášho Boha.
11
Odíďte z Babylona, poďte von, poďte von, nedotýkajte sa ničoho nečistého! Vyjdite z Babylona, buďte čistí, vy, čo nesiete Jahveho nádoby!
12
Ale nemusíte vychádzať náhlivo, nemusíte utekať s chvatom, lebo na čele vám ide Jahve a vaším zadným vojom je Boh Izraela.
13
Hľa, môj sluha bude mať úspech, bude vyvýšený, uctievaný, bude veľmi vznešený.
14
Ako sa zhrozili davy pri pohľade naňho — veď jeho výzor bol znetvorený, nemal už ľudský vzhľad — 
15
tak nad ním užasnú premnohé národy a králi zostanú bez slova pred ním, lebo uvidia udalosti nikdy nespomínané, budú svedkami vecí neslýchaných.
Izaiáš 52:1
Izaiáš 52:2
Izaiáš 52:3
Izaiáš 52:4
Izaiáš 52:5
Izaiáš 52:6
Izaiáš 52:7
Izaiáš 52:8
Izaiáš 52:9
Izaiáš 52:10
Izaiáš 52:11
Izaiáš 52:12
Izaiáš 52:13
Izaiáš 52:14
Izaiáš 52:15
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66