A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 521
Zobuď sa, zobuď sa, odej sa silou, Sion! Odej sa do svojich najkrajších šiat, Jeruzalem, sväté mesto, lebo už nikdy do teba nevkročí neobrezaný a nečistý.
2
Vstaň, zajatý Jeruzalem, stras zo seba prach! Spadli ti okovy z hrdla, zajatá sionská dcéra!
3
Lebo takto hovorí Jahve: Boli ste predaní, ale nijaká cena nebola zaplatená, preto aj vykúpení budete bez peňazí.
4
Lebo takto hovorí Pán Jahve: Na počiatku môj ľud odišiel do Egypta, aby sa tam usadil ako cudzinec, a nakoniec ho utláčal Asýr.
5
Teraz zas, čože tu vidíme? — Jahveho výrok. Môj ľud odvliekli, ani cenu nezaplatili, jeho vládcov vysmievali a moje meno potupovali ustavične, po celé dni — Jahveho výrok.
6
Ale môj ľud pozná moje meno; v ten deň pozná, že to ja hovorím: "Tu som."
7
Aké milé sú na horách nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla, čo prináša dobré správy, ktorý ohlasuje spásu, ktorý privoláva Sionu: "Boh je tvojím kráľom."
8
Čuješ? To tvoje hliadky hlasno kričia, všetky razom víťazne volajú, lebo na vlastné oči vidia, ako sa Jahve vracia na Sion.
9
Jeruzalemské zrúcaniny, kričte všetky razom, kričte od radosti! Lebo Jahve sa zľutovala nad svojím ľudom, vykúpil Jeruzalem.
10
Jahve ukázal svoju nesmiernu moc pred všetkými národmi a celý svet od jedného konca po druhý uvidel spásu nášho Boha.
11
Odíďte z Babylona, poďte von, poďte von, nedotýkajte sa ničoho nečistého! Vyjdite z Babylona, buďte čistí, vy, čo nesiete Jahveho nádoby!
12
Ale nemusíte vychádzať náhlivo, nemusíte utekať s chvatom, lebo na čele vám ide Jahve a vaším zadným vojom je Boh Izraela.
13
Hľa, môj sluha bude mať úspech, bude vyvýšený, uctievaný, bude veľmi vznešený.
14
Ako sa zhrozili davy pri pohľade naňho — veď jeho výzor bol znetvorený, nemal už ľudský vzhľad — 
15
tak nad ním užasnú premnohé národy a králi zostanú bez slova pred ním, lebo uvidia udalosti nikdy nespomínané, budú svedkami vecí neslýchaných.Izaiáš 52:1
Izaiáš 52:2
Izaiáš 52:3
Izaiáš 52:4
Izaiáš 52:5
Izaiáš 52:6
Izaiáš 52:7
Izaiáš 52:8
Izaiáš 52:9
Izaiáš 52:10
Izaiáš 52:11
Izaiáš 52:12
Izaiáš 52:13
Izaiáš 52:14
Izaiáš 52:15


Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66