A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 51

1
Počúvajte ma vy, čo hľadáte spravodlivosť, ktorí hľadáte Jahveho. Pozrite na Skalu, z ktorej ste vytesaní, na jamu, z ktorej vás vytiahli!
2
Pozrite na svojho otca Abraháma a na Sáru, ktorá vás zrodila! Keď som ho povolal, bol iba jeden, ale ja som ho požehnal a rozmnožil.
3
Áno, Jahve poteší Sion, poteší všetky jeho zrúcané príbytky, jeho pustý kraj zmení na raj a jeho vyschnutú zem na Jahveho záhradu; zavládne tu radosť a veselosť, spevy vďaky a chvály.
4
Počúvaj ma, ľud môj, ó, môj národ, počúvaj ma pozorne! Lebo ja vydávam zákon, moje právo urobím svetlom národov.
5
Moja spravodlivosť je blízko, moja spása žiari, moje rameno potresce národy. Ostrovy a pobrežia dúfajú vo mňa, spoliehajú sa na moje rameno.
6
Zdvihnite oči k nebesiam a pohliadnite dolu na zem: veru, nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa zoderie ako šat a jej obyvatelia pomrú ako muchy; moja spása však potrvá večne a moja spravodlivosť nikdy nezanikne.
7
Počúvajte ma vy, čo viete, čo je správne, ľud, ktorý nosí môj zákon v srdci! Nebojte sa posmeškov ľudí, nedajte sa zastrašiť ich urážkami!
8
Lebo moľ ich rozožerie ako šaty, chrobač ich rozhlodá ako vlnu, ale moja spravodlivosť bude trvať večne a moja spása od pokolenia do pokolenia.
9
Zobuď sa, zobuď sa, odej sa silou, Jahveho rameno! Zobuď sa ako za dávnych dní, za minulých pokolení. Či si ty nerozsekalo Rahaba na kúsky a neprebodlo Draka?
10
Či si to ty nevysušilo more, vody Veľkej priepasti a z morského dna nespravilo cestu, aby ňou prešli vykúpení?
11
Tak sa vráti ľud, ktorý Jahve vyslobodí, a príde na Sion s veselými výkrikmi, ovenčený večnou radosťou: zmocní sa ich radosť a veselosť, utečie smútok a plač.
12
To ja, ja sám vás uteším. Kto si ty, že sa bojíš smrteľného človeka, ľudského syna, krehkého ako tráva?
13
Zabúdaš na Jahveho, svojho Stvoriteľa, ktorý rozostrel nebesia a založil zem, preto sa neprestávaš deň čo deň triasť pred zúrivosťou utláčateľa, hotového zničiť ťa. Ale kde je tá utláčateľova zúrivosť?
14
Ten, čo sa pod ňou hrbil, bude čoskoro oslobodený, nezomrie v jame a nezostane bez živobytia.
15
Ja som Jahve, tvoj Boh, moje meno je Jahve Cebaot. Ja som rozrazil more, že vlny hučali,
16
aby som nebesia osadila na miesto a založil zem a povedal Sionu: "Ty si môj ľud." Svoje slová som ti vložil do úst, skryl som ťa v tieni svojej ruky.
17
Preber sa, preber sa, vstaň, Jeruzalem! Ty si pil z ruky Jahveho čašu jeho hnevu, až do dna si vyprázdnil opojnú čašu.
18
Zo všetkých detí, ktoré si splodil, nik ťa nevedie, zo všetkých detí, ktoré si vychoval, nik ťa nechopí za ruku.
19
Dve nešťastia ťa postihli a kto zažiali s tebou? Plienenie a ničenie, hlad a meč, kto ťa uteší?
20
Tvoje deti ležia nevládne na rohoch všetkých ulíc ako antilopy chytené do siete, omámené Jahveho hnevom, hrozbou tvojho Boha.
21
Preto teraz počuj toto, nešťastník, spitý, ale nie od vína:
22
Toto hovorí Pán Jahve, tvoj Boh, obranca tvojho ľudu: Pozri, beriem ti z ruky čašu omamnú, už nikdy nebudeš piť z pohára môjho hnevu.
23
Teraz ho dám do rúk tvojim trýzniteľom, čo ti hovorievali: Ľahni si na zem, nech prejdeme po tebe! A ty si im musel podkladať chrbát ako zem, ako cestu pre chodcova.
Izaiáš 51:1
Izaiáš 51:2
Izaiáš 51:3
Izaiáš 51:4
Izaiáš 51:5
Izaiáš 51:6
Izaiáš 51:7
Izaiáš 51:8
Izaiáš 51:9
Izaiáš 51:10
Izaiáš 51:11
Izaiáš 51:12
Izaiáš 51:13
Izaiáš 51:14
Izaiáš 51:15
Izaiáš 51:16
Izaiáš 51:17
Izaiáš 51:18
Izaiáš 51:19
Izaiáš 51:20
Izaiáš 51:21
Izaiáš 51:22
Izaiáš 51:23
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66