A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 5

1
Zaspievam môjmu priateľovi svoju pieseň lásky o jeho vinici: Môj priateľ mal vinicu na úrodnom úbočí.
2
Okopal ju, skálie z nej vyzbieral a vysadil ju červenou révou. Uprostred vystaval strážnu vežu a vytesal aj lis do skaly. Očakával, že mu zarodí pekné hrozno, ale ona urodila plané.
3
A teraz, obyvatelia Jeruzalema a mužovia judskí, súďte medzi mnou a mojou vinicou!
4
Čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som? Prečo mi teda urodila plánky, keď som očakával pekné hrozno?
5
No teraz vám poviem, čo urobím svojej vinici: vytrhám živý plot, aby ju spustošili, zrúcam jej múr, aby ju pošliapali.
6
Obrátim ju na divočinu, nebude strihaná ani okopávaná, nech zarastie tŕním a bodľačím. Aj oblakom prikážem, aby na ňu nepršali dážď.
7
Lebo vinica Jahveho Cebaot je dom Izraela, obyvatelia Júdu sú jeho vybraný sad. Očakával právo a hľa, krviprelievanie, spravodlivosť a hľa, výkriky utláčaných.
8
Beda tým, ktorí pridávajú dom ku domu a pripájajú roľu k roli, kým všetko miesto neobsadia, takže zostanú jediní bývať v krajine!
9
V ušiach mi znie slovo Jahveho Cebaot: Veru, mnohé domy budú opustené, veľké a krásne domy budú bez obyvateľov.
10
Lebo desať jutár vinice dá necelý okov, päť meríc osiva urodí pol merice.
11
Beda tým, ktorí od včasného rána nalievajú sa opojným nápojom a vysedávajú neskoro do noci rozpálení vínom!
12
Na hostinách majú harfy a citary, tamburíny, flauty a víno, ale Jahveho dielo si nevšímajú, nevidia to, čo on urobil.
13
Preto sa môj ľud tratí, ani si to neuvedomuje, jeho šľachtici mrú hladom a jeho ľud usychá smädom.
14
Preto podsvetie roztvára svoj pažerák, rozškľabuje svoje bezodné ústa a do nich padajú šľachtici i ľud, aj so svojím hlukom a plesaním.
15
Smrteľník bol pokorený, človek bol ponížený, pyšní museli sklopiť oči.
16
Ale Jahve Cebaot sedí vysoko a súdi, svätý Boh prejavuje svoju svätosť spravodlivosťou.
17
Barance sa budú pásť ako na svojom pašienku, kozy budú spásať lány, kde sa kedysi vypásal dobytok.
18
Beda tým, čo priťahujú trest na seba ako vola na povraze a hriech ako jalovicu na žinke;
19
tým, čo hovoria: "Nech sa ponáhľa, nech urýchli svoje dielo, aby sme ho videli; nech sa priblíži a uskutoční plán Svätého Izraelovho, aby sme ho poznali!"
20
Beda tým, čo zlé volajú dobrým a dobré zlým, ktorí nazývajú tmu svetlom a svetlo tmou, ktorí volajú horké sladkým a sladké horkým!
21
Beda tým, ktorí sa považujú za múdrych a sami si myslia, že sú rozumní!
22
Beda tým, ktorí sú hrdinami pri pití vína a junákmi pri miešaní liehovín,
23
čo za úplatok oslobodia vinníka a spravodlivému upierajú spravodlivosť.
24
Preto ako jazyk ohňa hltá plevy a seno v plameni zaniká, tak ich korene zhnijú a ich kvet sa rozletí ako prach, lebo odmietli zákon Jahveho Cebaot, pohrdli slovom Svätého Izraelovho.
25
Preto vzplanul Jahveho hnev proti svojmu ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a udrel ho, až sa zatriasli hory a ich mŕtvoly ležali po uliciach ako smeti. Ale týmto sa jeho hnev neutíšil, jeho ruka zostáva stále vystretá.
26
Zdvihne znak vyzývajúci do vojny ďaleký národ, hvizdom ho privolá až z konca sveta a ten pribehne ihneď a ochotne.
27
Medzi nimi nik nie je ustatý, nik sa nepotkýna, nikto nie je ospalý, nikto nedrieme, nikto si neodpasuje opasok z drieku a nikto nemá roztrhnuté remence na obuvi.
28
Šípy majú naostrené a všetky luky napnuté, kopytá ich koní, povedal by si, to kremeň, kolesá ich vozov — sťa víchor!
29
Ich rev je rev levíc, revú ako levíčatá, ručia, keď uchytia korisť, odnesú ju, kde im ju nik nevytrhne.
30
Nad ich vojskom to hučí v tom čase ako hukot mora. Ak pozrieš na zem, hľa, temnota a úzkosť, svetlo zakryli temné mrákavy.
Izaiáš 5:1
Izaiáš 5:2
Izaiáš 5:3
Izaiáš 5:4
Izaiáš 5:5
Izaiáš 5:6
Izaiáš 5:7
Izaiáš 5:8
Izaiáš 5:9
Izaiáš 5:10
Izaiáš 5:11
Izaiáš 5:12
Izaiáš 5:13
Izaiáš 5:14
Izaiáš 5:15
Izaiáš 5:16
Izaiáš 5:17
Izaiáš 5:18
Izaiáš 5:19
Izaiáš 5:20
Izaiáš 5:21
Izaiáš 5:22
Izaiáš 5:23
Izaiáš 5:24
Izaiáš 5:25
Izaiáš 5:26
Izaiáš 5:27
Izaiáš 5:28
Izaiáš 5:29
Izaiáš 5:30
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66