A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 49

1
Ostrovy, čujte ma, pozor dávajte, ďaleké národy! Jahve ma povolal už od narodenia, od matkinho lona spomenul mi meno.
2
Z môjho jazyka urobil ostrý meč, ukryl ma pod ochranu svojej ruky; urobil zo mňa zaostrený šíp, skryl ma vo svojom tulci.
3
Potom mi povedal: "Ty si môj sluha, Izraela, tebou sa preslávim."
4
Ale ja som povedal: "Nadarmo som sa namáhal, pre nič, zbytočne som mrhal silou!" Ale moje právo je u Jahveho, moja odmena je u môjho Boha.
5
Teraz však hovorí Jahve, ten, čo si ma formoval za sluhu od matkinho lona, aby som mu naspäť priviedol Jakuba, zhromaždil mu Izraela; — budem oslávený u Jahveho, môj Boh je moja sila; — 
6
povedal: "To je primálo pre teba ako môjho sluhu, aby si pozdvihol Jakubove kmene a naspäť priviedol pozostalých z Izraela, lež ja ťa urobím svetlom národov, aby si zaniesol moju spásu až do končín zeme."
7
Takto hovorí Jahve, zástanca Izraela, jeho Svätý, tomu, ktorého život je znevažovaný, ktorým opovrhujú národy, otrokovi tyranov: Keď ťa králi uzrú, vstanú si, keď ťa uvidia kniežatá, poklonia sa k zemi, kvôli Jahvemu, ktorý je verný, kvôli Svätému Izraelovmu, ktorý ťa vyvolil.
8
Takto hovorí Jahve: V milostivom čase som ťa vyslyšal, pomohol som ti v deň spásy. Sformoval som ťa, urobil som ťa zmluvou pre ľud, aby si pozdvihol krajinu, aby si znovu podelil spustošené dedičné polia,
9
aby si povedal zajatým: "Vyjdite na slobodu" a tým, čo sú v temniciach: "Poďte na svetlo." Budú pásť stáda popri všetkých cestách, na každom kopci nájdu pastviny.
10
Nebudú trpieť hlad a smäd, neuškodí im horúci vietor ani slnečný úpal, lebo ich povedie ten, ktorý ich miluje, a privedie ich k zurčiacim prameňom.
11
Zo všetkých vŕškov porobím cesty a svoje cesty navysoko vysypem.
12
Pozrite, prichádzajú zďaleka, títo od severu a od západu a tamtí z krajiny Sinim.
13
Plesajte, nebesia, veseľ sa, zem, hory, zahučte víťaznými spevmi, lebo Jahve potešil svoj ľud, zľutoval sa nad svojím utrápeným ľudom.
14
Ale Sion vraví: "Jahve ma opustil, Pán na mňa zabudol."
15
Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa, môže nemilovať svoje vlastné dieťa? I keby niektorá zabudla, ja na teba nezabudnem.
16
Tvoje múry sú ustavične predo mnou, vryl som ich do dlaní svojich rúk.
17
Ponáhľajú sa, čo ťa znova stavajú, čo ťa rúcali a ničili, utekajú preč.
18
Rozhliadni sa dokola a všimni si: pozri, ako sa schádzajú, ako sa všetci k tebe zbiehajú. Na môj život — to je Jahveho výrok — vyzdobíš sa nimi všetkými ako šperkami, ovinieš si ich sťa nevesta.
19
Veru, tvoje spustošené a opustené mestá, tvoja zničená krajina budú úzke pre tvojich obyvateľov a tí, čo ťa pustošili, sa vzdialia.
20
Deti, ktorých si bola zbavená, povedia ti do uší: "Toto miesto mi je príliš tesné, urob mi miesto, kde budem bývať!"
21
A ty si pomyslíš: "Ktože mi týchto porodil? Veď ja som bola bezdetná a neplodná. Ktože ich vychoval, veď ja som bola vyhnaná a odvrhnutá. Zakiaľ som bola samotná, kde boli títo?"
22
Pán Jahve hovorí: Pozri, pokyniem pohanom, vztýčim znak pre národy: prinesú ti synov v náručí a dcéry ti donesú na svojich pleciach.
23
Králi ti budú pestúnmi a ich kňažné tvojimi dojkami. Tvárou k zemi padnú pred tebou, budú lízať prach tvojich nôh. Vtedy poznáš, že ja som Jahve, a nebudú sklamaní, čo dúfajú vo mňa.
24
Či možno silákovi vytrhnúť korisť alebo zajatca vyslobodiť z moci tyrana?
25
A Jahve odpovedá: Zajtra bude vyslobodený aj z moci siláka, korisť bude tyranovi vytrhnutá. Ja sa postavím proti tým, čo sa proti tebe stavajú, a tvoje deti vyslobodím.
26
Tvojim utláčateľom dám jesť ich vlastné telo, ich vlastnou krvou ich opijem ako novým vínom, tak pozná každý človek, že ja, Jahve, som tvoj záchranca, že tvojím vykupiteľom je Mocný Jakubov.
Izaiáš 49:1
Izaiáš 49:2
Izaiáš 49:3
Izaiáš 49:4
Izaiáš 49:5
Izaiáš 49:6
Izaiáš 49:7
Izaiáš 49:8
Izaiáš 49:9
Izaiáš 49:10
Izaiáš 49:11
Izaiáš 49:12
Izaiáš 49:13
Izaiáš 49:14
Izaiáš 49:15
Izaiáš 49:16
Izaiáš 49:17
Izaiáš 49:18
Izaiáš 49:19
Izaiáš 49:20
Izaiáš 49:21
Izaiáš 49:22
Izaiáš 49:23
Izaiáš 49:24
Izaiáš 49:25
Izaiáš 49:26
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66