A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 48

1
Čujte toto, Jakubov dom, čo máte meno Izrael, čo ste vzišli z Júdovho rodu, čo prisaháte menom Jahve a vzývate Izraelovho Boha, ale bez úprimnosti a spravodlivosti,
2
hoci sa voláte občanmi svätého mesta a spoliehate sa na pomoc Izraelovho Boha; jeho meno je Jahve Cebaot.
3
Oddávna som oznámil, čo sa má stať prv, zjavil som to svojou vlastnou rečou, náhle som zakročil a stalo sa.
4
Vedel som, že si tvrdohlavý, tvoja šija je tvrdá ako železo a tvoje čelo ako bronz,
5
preto som ti to zvestoval oddávna, oznámil som ti skôr, než sa stalo, aby si nemohol povedať: "Moja modla to spravila, moja socha, ktorú som si ulial, to zariadila."
6
Toto všetko si počul a videl a musíte uznať, že je to pravda. Teraz ti oznámim veci nové, veci skryté, o ktorých si nevedel.
7
Boli stvorené teraz, a nie oddávna, až dodnes si nikdy o nich nepočul, aby si nemohol povedať: "Veru, o nich viem."
8
Ani si nepočul, ani si nevedel, vtedy si nedával pozor na to, čo hovorím; dobre som vedel, že si celkom neverný a že ťa volajú vzbúrencom od tvojej kolísky.
9
Kvôli svojmu menu oddialim svoj hnev, kvôli svojej cti budem k tebe trpezlivý, nezničím ťa.
10
Pozri, ako som ťa čistil, nie ako striebro, vybral som si ťa v ohni nešťastia.
11
Kvôli sebe, kvôli sebe samému to urobím, veď ako by som mohol nechať znesvätiť svoje meno? Svoju slávu inému nedám.
12
Počúvaj ma, Jakub a Izrael, ktorého som povolal: Ja som večný. Ja som prvý. Ja som tiež posledný.
13
Moja ruka založila zem, moja pravica roztiahla nebesia, keď som ich povolal, ihneď začali byť.
14
Zhromaždite sa všetci a počúvajte, kto z vás oznámil tieto veci: že ten, ktorého milujem, splní moju vôľu na Babylone a že Chaldejci budú rozhádzaní
15
To ja, ja som to povedal, ja som ho povolal, priviedol som ho a jeho podujatie sa zdarí.
16
Pristúpte bližšie ku mne a počúvajte toto: Od počiatku som nehovoril v skrytosti, bol som tam od chvíle, keď sa to začalo diať. A teraz Pán Jahve poslal mňa a svojho ducha.
17
Takto hovorí Jahve, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov: Ja som Jahve, tvoj Boh, ja ťa učím, čo ti bude na osoh, ja ťa vediem cestou, ktorou máš ísť.
18
Keby si bol poslúchal moje príkazy, tvoje šťastie by bolo ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny.
19
Tvojich detí by bolo ako piesku, ako zrniek prachu tvojich potomkov, ich meno by nebolo nikdy zotreté alebo zničené pred mojou tvárou.
20
Vyjdite z Babylonu, utečte od Chaldejcov, oznamujte radostným hlasom, vykrikujte a šírte tie správy až do končín zeme, vravte: Jahve vykúpil svojho sluhu Jakuba.
21
Netrpeli smädom, keď ich nechal chodiť po púšti, zo skaly pre nich vodu vyviedol, rozštiepil skalu a rinuli sa vody.
22
Niet pokoja pre hriešnikov, hovorí Jahve.
Izaiáš 48:1
Izaiáš 48:2
Izaiáš 48:3
Izaiáš 48:4
Izaiáš 48:5
Izaiáš 48:6
Izaiáš 48:7
Izaiáš 48:8
Izaiáš 48:9
Izaiáš 48:10
Izaiáš 48:11
Izaiáš 48:12
Izaiáš 48:13
Izaiáš 48:14
Izaiáš 48:15
Izaiáš 48:16
Izaiáš 48:17
Izaiáš 48:18
Izaiáš 48:19
Izaiáš 48:20
Izaiáš 48:21
Izaiáš 48:22
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66