A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 47

1
Dole, sadni si do prachu, dievka, dcéra babylonská! Dole z trónu, sadni si na zem, dcéra Chaldejcov! Nikdy ťa už nebudú volať jemnou a vzácnou.
2
Vezmi žarnov a premeľ múku! Zlož závoj z vlasov, podkáš si sukne, odhaľ si boky, broď sa cez rieky!
3
Nech sa odhalí tvoja nahota, nech sa tvoja hanba ukáže; vykonávam svoju pomstu a nik tomu neodolá.
4
To hovorí náš vykupiteľ, jeho meno je Jahve Cebaot, Svätý Izraelov to hovorí:
5
Sadni si a mlč, ponor sa do tmy, dcéra Chaldejcov, lebo ťa už nikdy nebudú volať paňou mnohých kráľovstiev.
6
Keď som bol nahnevaný na svoj ľud, keď som zavrhol svoje dedičstvo, vydal som ich do tvojich rúk a ty si zaobchádzala s nimi bez milosti, aj na starcov si vložila svoje preťažké jarmo.
7
Povedala si: "Budem paňou naveky," neuvažovala si o tom vo svojom srdci, nemyslela si na to, ako sa to skončí.
8
Počúvaj teda toto, rozkošnica, čo si sedíš v bezpečí, čo si hovoríš v srdci: "Ja som ja a nik sa mi nevyrovná, nikdy vdovou nebudem, nikdy nepoznám bezdetnosť!"
9
Nuž, obe tieto nešťastia padnú na teba náhle v jeden deň, bezdetnosť i vdovstvo, zasiahnu ťa naplno napriek tvojim premnohým kúzelníctvam, napriek tvojim premnohým čarodejstvám.
10
Spoliehala si sa na svoju zločinnosť a vravela si: "Nik ma nevidí." Tvoja múdrosť, tvoje vedomosti ťa zaviedli, že si si povedala v srdci: "Ja som ja a nik sa mi nevyrovná."
11
Preto príde na teba zlo a nebudeš ho vedieť zažehnať; nešťastie dopadne na teba a nebudeš ho môcť odvrátiť, náhle dopadne na teba skaza celkom nepredvídaná.
12
Zotrvávaj vo svojich kúzelníctvach a všelijakých čarodejstvách, ktorými si sa zaoberala od mlada, možno ti pomôžu, možno ešte vzbudíš hrôzu!
13
Do únavy si sa namáhala poradami, nech sa teda dostavia a zachránia ťa tvoji astrológovia, tvoji pozorovatelia hviezd, ktorí ti predpovedajú budúcnosť mesiac za mesiacom!
14
Ale pozri, oni sú ako pleva, oheň ich spáli, nemôžu zachrániť sami seba z objatia plameňov, to nebude žeravé uhlie, aby sa zohriali, ani ohnisko na posiedky!
15
Tak pochodíš so svojimi mágmi, s ktorými si sa zaoberala od mlada, odtackajú sa každý svojou stranou, nezostane ani jeden, kto by ťa zachránil.
Izaiáš 47:1
Izaiáš 47:2
Izaiáš 47:3
Izaiáš 47:4
Izaiáš 47:5
Izaiáš 47:6
Izaiáš 47:7
Izaiáš 47:8
Izaiáš 47:9
Izaiáš 47:10
Izaiáš 47:11
Izaiáš 47:12
Izaiáš 47:13
Izaiáš 47:14
Izaiáš 47:15
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66