A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 46

1
Padol boh Bel, zrútil sa boh Nebo, ich modly, kedysi nosené v procesiách, naložili na zvieratá a hovädá, ťažké bremeno pre zmorený dobytok.
2
Zrútili sa, popadali, nevládali priniesť náklad do bezpečia; aj bohovia museli ísť do zajatia.
3
Počúvajte ma, dom Jakubov a všetky zvyšky domu Izraelovho, moje bremeno od vášho zrodu, ktorých nosím od kolísky:
4
až kým zostarnete, ja som ten istý a keď vlasy zbelejú, ja vás ponesiem. Ja som vás stvoril a ťarchu ponesiem, ja vás ponesiem a prinesiem do bezpečia.
5
Komu ma chcete prirovnať? Komu pripodobniť? Komu ma primeriate, komu som podobný?
6
Tí, čo sypú zlato z mešcov a vážia striebro vážkou, najmú si zlatníka, aby im z toho urobil boha, potom sa mu klaňajú, padajú pred ním na tvár.
7
Nato ho zdvihnú na plece a odnesú domov, položia ho na jeho miesto, tam musí stáť, zo svojho miesta sa nemôže hnúť. Človek môže kričať k nemu, on neodpovie, nemôže ho vyslobodiť z jeho ťažkostí.
8
Spomeňte si na to a buďte ľuďmi, odbojníci, zamyslite sa nad tým!
9
Spomeňte si na to, čo sa stalo dávno, lebo ja som Boh a iného niet, ja som Boh a niet mi podobného.
10
Ja zvestujem od počiatku, čo sa má stať, od pradávna oznamujem, čo sa ešte nestalo, vravím: môj plán sa uskutoční, urobím všetko, čo sa mi páči:
11
od východu volám dravého vtáka, z ďalekej zeme človeka, ktorý splní moje plány. Veru, čo som povedal, aj uskutočním, svoj plán istotne prevediem.
12
Počúvajte ma, vy tvrdohlavci, čo ste ďaleko od spravodlivosti!
13
Ja privediem svoju spravodlivosť, nie je ďaleko, moje spasenie sa neomešká. Na Sione budem rozdávať spásu, Izraelovi dám svoju slávu.
Izaiáš 46:1
Izaiáš 46:2
Izaiáš 46:3
Izaiáš 46:4
Izaiáš 46:5
Izaiáš 46:6
Izaiáš 46:7
Izaiáš 46:8
Izaiáš 46:9
Izaiáš 46:10
Izaiáš 46:11
Izaiáš 46:12
Izaiáš 46:13
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66