A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 45

1
Takto hovorí Jahve svojmu Pomazanému, Kýrovi, ktorého som uchopil za pravú ruku, aby som mu podrobil národy a odzbrojil kráľov, aby som pred ním otvoril brány, aby mu nijaké dvere nezostali zatvorené:
2
ja pôjdem pred tebou, kopce zrovnám, bronzové brány rozbijem, dolámem železné závory
3
a vydám ti poklady z tmavých skrýš, skryté na tajných miestach, aby si vedel, že ja som Jahve, Boh Izraelov, ten, ktorý ťa zve tvojím menom.
4
Kvôli svojmu sluhovi Jakubovi a svojmu vyvolenému Izraelovi, povolal som ťa po mene a dal ti tvoj titul, hoci ma nepoznáš.
5
Ja som Jahve, iného niet, okrem mňa Boha niet. Opásal som ťa, hoci ma nepoznáš,
6
aby vedeli od východu až po západ, že okrem mňa niet nikoho. Ja som Jahve a iného niet.
7
Ja tvorím svetlo a vytváram tmu, spôsobujem šťastie a privádzam nešťastie, ja, Jahve, robím toto všetko.
8
Roste, nebesá, z výsosti, oblaky, pršte spravodlivosť, zem, otvor sa jej a prines ovocie spásy, nech spravodlivosť zakvitne zároveň s ňou! Všetko toto stvorím ja, Jahve.
9
Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, krčah medzi hlinenými krčahmi! Či hlina povie hrnčiarovi: "Čo to robíš, veď tvoje dielo nemá ruky?"
10
Beda tomu, kto sa odváži povedať otcovi: "Čo plodíš?" alebo matke: "Čo rodíš?"
11
Takto hovorí Jahve, Svätý Izraelov, jeho tvorca: Vy sa odvážite brať ma na zodpovednosť za moje deti, dávať mi rozkazy o diele mojich rúk?
12
Ja som utvoril zem a stvoril som človeka na nej, ja sám som rozpäl oblohu a vydávam rozkazy všetkým jej hviezdnym vojskám.
13
Ja som vzbudil tohto muža pre spravodlivosť a urovnám všetky jeho cesty. On znovu postaví moje mesto, mojich zajatých prepustí na slobodu bez výkupného, bez úplatkov, hovorí Jahve Cebaot.
14
Takto hovorí Jahve: Výrobky Egypta, tovar Etiópie, Sabejci, chlapi urastení, prejdú do tvojej moci, budú tvoji, budú kráčať za tebou, pôjdu v okovách, padnú pred tebou na kolená a budú ťa prosiť: "Len u teba je Boh, iného niet, niet iných bohov."
15
Naozaj, ty si skrytý Boh, Boh Izraela, spasiteľ.
16
Zahanbení a pokorení sú všetci, čo vyrábajú modly, kráčajú v hanbe.
17
Ale Jahve spasí Izraela a spasí ho navždy; Vy nebudete zahanbení ani pokorení na veky vekov.
18
Lebo takto hovorí Jahve, Stvoriteľ neba: On je Boh, ktorý stvoril zem a usporiadal ju, ktorý ju urobil pevnou, nestvoril ju prázdnu, utvoril ju tak, aby sa na nej dalo bývať, len ja som Jahve, iného niet.
19
Nehovoril som vám potajomky v skrytom kúte zeme, nehovoril som Jakubovmu potomstvu: Hľadajte ma v prázdnej tme! Ja som Jahve, hovorím, čo je spravodlivé, vyhlasujem, čo je pravdivé.
20
Zhromaždite sa, poďte ku mne, priblížte sa všetci pospolu, čo ste prežili vyhnanstvo medzi pohanmi! Nerozumní sú, čo v sprievodoch nosia svojich drevených bôžikov, čo sa modlia k bohu, ktorý nemôže spasiť.
21
Vyhláste, predneste svoje dôvody, poraďte sa spolu! Kto to kedysi oznámil, kto to pred dávnom predpovedal? Či nie ja, Jahve? Okrem mňa iného Boha niet. Len ja som spravodlivý, ktorý vám môže pomôcť.
22
Obráťte sa ku mne zo všetkých strán zeme a budete spasení, lebo ja som Boh, iného niet.
23
Slávnostne vyhlasujem a to, čo hovorím, je pravdivé a neodvolateľné: že predo mnou pokľakne každé koleno, mňa bude vyznávať každý jazyk.
24
Všetci uznajú: len v Jahvem je spravodlivosť a moc; k nemu sa vrátia zahanbení všetci, čo sa proti nemu vzbúrili.
25
Ale potomstvo Izraela nájde svoje víťazstvo a slávu u Jahveho.
Izaiáš 45:1
Izaiáš 45:2
Izaiáš 45:3
Izaiáš 45:4
Izaiáš 45:5
Izaiáš 45:6
Izaiáš 45:7
Izaiáš 45:8
Izaiáš 45:9
Izaiáš 45:10
Izaiáš 45:11
Izaiáš 45:12
Izaiáš 45:13
Izaiáš 45:14
Izaiáš 45:15
Izaiáš 45:16
Izaiáš 45:17
Izaiáš 45:18
Izaiáš 45:19
Izaiáš 45:20
Izaiáš 45:21
Izaiáš 45:22
Izaiáš 45:23
Izaiáš 45:24
Izaiáš 45:25
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66