A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 44

1
Počúvaj ma teraz, Jakub, môj sluha, Izrael, ktorého som si vyvolil.
2
Takto hovorí Jahve, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa stvárňuje od narodenia, ktorý ti pomáha: Neboj sa, môj sluha, Jakub, Ješurun, ktorého som si vyvolil.
3
Lebo vylejem vody na smädnú zem a potoky na vyschnutú pôdu; vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoje deti,
4
že sa rozrastú ako uprostred zelene, ako vŕby na brehoch vôd.
5
Tento povie: Ja som Jahveho, iný sa bude volať Jakubovým menom. Tento si napíše na ruku: "Ja som Jahveho" a k menu si pridá: Izrael.
6
Takto hovorí Jahve, kráľ Izraela, Jahve Cebaot, jeho vykupiteľ: Ja som Prvý a ja som Posledný, okrem mňa Boha niet.
7
Kto je ako ja? Nech predstúpi, nech to vyhlási a dokáže mi to; odvtedy, čo som založil večný ľud, nech povie, čo sa deje a nech oznámi, čo sa má stať.
8
Nebojte sa, nemajte strach! Či som vám to nepovedal oddávna? Vyhlásil som to a vy ste mi svedkami. Vari je Boh okrem mňa? Či je Stvoriteľ, ktorého nepoznám?
9
Nanič sú všetci tvorcovia modiel, ich najlepšie diela nikomu neprospejú. Ony samy sú ich svedkami, bo nevidia a nevedia nič, preto budú pokrytí hanbou.
10
Kto vytvoril boha alebo ulial modlu, aby z toho nemal prospech?
11
Veru, všetci stúpenci modiel sú zahanbení; veď tí, čo ich vyrábajú, sú iba ľudia. Nech sa všetci zhromaždia a nech sa postavia predo mňa! Všetci sa prestrašia a zahanbia.
12
Kováč vyrába dláto na žeravom uhlí, stvárňuje ho kladivom, pracuje na ňom svojou silnou rukou. Pritom vyhladne a ustane, vysmädne a unaví sa.
13
Rezbár natiahne mieru, olovkom načrtne podobu, dlátom vyrezáva a kružidlom zameriava, až vytvorí podobu človeka, krásneho smrteľníka, aby mohol stáť v chráme.
14
Zasadil si cédre, ktoré narástli od dažďa, aby mal cédre na výrub; alebo si vybral dub či terebinta, ktoré si nechal dorásť na mocné stromy v lese.
15
Ľuďom sa hodia na palivo: vezme z nich na ohrev, spraví si oheň na pečenie chleba. Ba aj boha si z neho vyrobí a hádže sa pred ním na tvár, vyrobí si modlu a klania sa jej.
16
Polovicu z dreva položí na oheň, na tej polovici pečie mäso na ražni, je pečienku a nasýti sa; zároveň sa pri ňom ohreje a povie si: "Ach, ale som sa zohrial, cítim teplo z ohňa."
17
Potom z toho, čo z dreva zostalo, spraví boha, svoju modlu, ktorej sa klania, hádže sa pred ňou na tvár a modlí sa k nej slovami: "Spas ma, lebo ty si môj boh!"
18
Títo ľudia nevedia a nechápu, oči majú zaslepené, že nevidia, myseľ majú zastretú, že nechápu.
19
Taký človek nerozmýšľa, nemá pochop ani rozum, aby si povedal: "Polovicu z dreva som spálil na ohni, hej, na jeho pahrebe som si napiekol chleba, upiekol som si mäsa a najedol som sa; a zo zvyšku mám spraviť ohavnú modlu, mám sa klaňať kusu dreva?"
20
Pripúta sa k popolu, zaviedla ho jeho pomýlená myseľ, nevie sa z toho vymaniť a povedať: "Čože? Táto vec v mojej ruke nie je klam?"
21
Pamätaj na toto, Jakub, aj ty, Izrael, veď ty si môj sluha! Ja som ťa stvárnil, ty máš slúžiť mne, Izrael, nezabudnem na teba!
22
Tvoje hriechy som rozohnal ako hmlu a tvoje previnenia ako mračno; vráť sa ku mne, veď som ťa vykúpil!
23
Kričte od radosti, nebesia, lebo to je Jahveho dielo! Ozývajte sa radosťou, hlbiny zemské, zaznejte piesňami, vrchy, aj vy, lesy, so všetkými svojimi stromami! Lebo Jahve vykúpil Jakuba, na Izraelovi ukázal svoju slávu!
24
Takto hovorí Jahve, tvoj vykupiteľ, ktorý ťa stvárnil od narodenia: Ja som Jahve, ktorý som stvoril všetko, ja sám som napäl oblohu, rozprestrel som zem, nik mi nepomáhal.
25
Na nič obraciam predpovede veštcov, čarodejov vyvádzam za bláznov, prevraciam výpovede mudrcov, ukazujem, že ich múdrosť je nezmysel.
26
Potvrdzujem slová svojho sluhu, spĺňam predpovede svojich poslov. Jeruzalemu hovorím: "Znovu budeš obývaný." A judským mestám: "Budete znovu postavené! Zo zrúcanín ich znovu vystavím."
27
Ja hovorím hlbine: "Vyschni! Ja vysuším tvoje rieky."
28
Kýrovi vravím: "Ty budeš mojím pastierom!" On splní všetku moju vôľu, rozkáže Jeruzalemu: "Nech je znovu postavený!" a Chrámu: "Nech je obnovený od základov"!
Izaiáš 44:1
Izaiáš 44:2
Izaiáš 44:3
Izaiáš 44:4
Izaiáš 44:5
Izaiáš 44:6
Izaiáš 44:7
Izaiáš 44:8
Izaiáš 44:9
Izaiáš 44:10
Izaiáš 44:11
Izaiáš 44:12
Izaiáš 44:13
Izaiáš 44:14
Izaiáš 44:15
Izaiáš 44:16
Izaiáš 44:17
Izaiáš 44:18
Izaiáš 44:19
Izaiáš 44:20
Izaiáš 44:21
Izaiáš 44:22
Izaiáš 44:23
Izaiáš 44:24
Izaiáš 44:25
Izaiáš 44:26
Izaiáš 44:27
Izaiáš 44:28
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66