A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 411
Zamĺknite a počúvajte ma, vzdialené krajiny, hor sa, národy! Nech predstúpia a nech hovoria, poďme spolu na súd!
2
Kto vzbudil od východu toho, ktorému víťazstvo kráča v pätách? Kto mu vydal národy pod moc a podrobil mu kráľov? Jeho meč ich drví na prach a jeho luk ich ženie sťa plevu vo vetre.
3
Vyháňa ich a v bezpečí prechádza cestou, ktorej sa jeho nohy sotva dotýkajú.
4
Čie je to dielo? Kto to uskutočnil? Ten, kto ľudské rody povolal od počiatku. Ja, Jahve, ja som prvý a budem aj posledný.
5
Videli to ostrovy a zľakli sa, vzdialené krajiny sa trasú, blížia sa, prichádzajú.
6
Každý pomáha svojmu druhovi, každý povzbudzuje svojho brata:
7
zlievač posmeľuje zlatníka, ten, čo pracuje mlatkom, toho, čo bije na nákovu. Vyhlasuje, že zvarenie je pevné a upevní sochu klincami, aby nepadla.
8
Ty však, Izrael, môj sluha, ty, Jakub, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho priateľa Abraháma,
9
teba som vzal od končín zeme, teba som povolal z ďalekých krajín, tebe som povedal: "Ty si môj sluha, teba som vyvolil, nezavrhol som ťa."
10
Neboj sa, lebo ja som s tebou, nestrachuj sa, lebo ja som tvoj Boh; ja ťa posilňujem, ja ti pomáham, ja ťa držím svojou pravicou mojej spravodlivosti.
11
Pozri, zahanbení a pokorení budú všetci, čo proti tebe zúria, budú obrátení v nič a zahynú, čo sa proti tebe stavali.
12
Budeš ich hľadať, ale ich nenájdeš, čo proti tebe útočili, budú obrátení v nič, budú zničení, čo bojovali proti tebe.
13
Lebo ja, Jahve, tvoj Boh, držím ťa za tvoju pravicu, ja ti hovorím: "Neboj sa, prichádzam ti na pomoc!"
14
Neboj sa, Jakub, ty červíček, ani vy, chudáci Izraelovi, ja sám ti prichádzam na pomoc. To je Jahveho výrok. Tvojím vykupiteľom je Svätý Izraelov.
15
Pozri, spravím z teba ostré mláťacie vlačuhy, nové, osadené zubami. Rozmlátiš vrchy a rozdrvíš ich na prach, kopce obrátiš na plevy.
16
Preseješ ich, vietor ich uchytí a víchrica ich rozpráši. Vtedy budeš plesať v Jahvem, budeš sa chváliť Svätým Izraelovým.
17
Chudobní a bedári hľadajú vodu a nenachádzajú ju, jazyk im zosychá smädom. Ale ja, Jahve, ich vyslyším, ja, Boh Izraela, ich neopustím.
18
Otvorím rieky medzi dunami piesku a pramene uprostred dolín, pustatinu zmením na krajinu jazier a vyschnutú zem na žriedla vôd.
19
Púšť vysadím cédrami, agátmi, myrtovými krami a olivami, step zalesním cyprusmi, platanmi spolu s jedľami,
20
aby ľudia videli a uvedomili si, aby konečne uvážili a pochopili, že to urobila Jahveho ruka, že to stvoril Svätý Izraelov.
21
Poďte, predneste svoj spor, hovorí Jahve, predložte svoje dôkazy, vraví kráľ Jakubov.
22
Nech predstúpia modly, nech nám oznámia, čo sa má stať! Nech nám povedia zmysel udalostí minulých, aby sme o tom uvažovali. Nech nám predpovedia veci budúce, aby sme videli, či sa stanú.
23
Oznámte, čo nastane naposledy, vtedy budeme vedieť, že ste bohmi. Urobte či už dobré, či zlé, aby sme pocítili strach a hrôzu!
24
Ale vy nemôžete urobiť nič, veď ste menej ako nič! Preto je ohavnosť vyvoliť si vás!
25
Vzbudil som ho od severu a prišiel; od východu slnka toho, čo bude vzývať moje meno. Kráča po vladároch ako po blate, ako hrnčiar, čo šliape hlinu.
26
Kto to oznámil od začiatku, aby sme to vedeli, kto to predpovedal, aby sme povedali: Pravdu má? Veru, nikto to neoznámil, nik nepredpovedal, nikto nepočul slovo od vás.
27
Tu je niekto, čo bude hovoriť ako prvý za Sion, Jeruzalemu posielam posla.
28
Ale na druhej strane niet obrancu, hoci sa obzerám, nikoho niet. Pýtam sa ich, ale slovo neodpovedajú,
29
pozri, aké sú to prázdne veci napospol! Nemôžu urobiť celkom nič. Tie ich modly sú ako vietor, prázdne nič!Izaiáš 41:1

Izaiáš 41:2

Izaiáš 41:3

Izaiáš 41:4

Izaiáš 41:5

Izaiáš 41:6

Izaiáš 41:7

Izaiáš 41:8

Izaiáš 41:9

Izaiáš 41:10

Izaiáš 41:11

Izaiáš 41:12

Izaiáš 41:13

Izaiáš 41:14

Izaiáš 41:15

Izaiáš 41:16

Izaiáš 41:17

Izaiáš 41:18

Izaiáš 41:19

Izaiáš 41:20

Izaiáš 41:21

Izaiáš 41:22

Izaiáš 41:23

Izaiáš 41:24

Izaiáš 41:25

Izaiáš 41:26

Izaiáš 41:27

Izaiáš 41:28

Izaiáš 41:29Izaiáš 1 / Iza 1

Izaiáš 2 / Iza 2

Izaiáš 3 / Iza 3

Izaiáš 4 / Iza 4

Izaiáš 5 / Iza 5

Izaiáš 6 / Iza 6

Izaiáš 7 / Iza 7

Izaiáš 8 / Iza 8

Izaiáš 9 / Iza 9

Izaiáš 10 / Iza 10

Izaiáš 11 / Iza 11

Izaiáš 12 / Iza 12

Izaiáš 13 / Iza 13

Izaiáš 14 / Iza 14

Izaiáš 15 / Iza 15

Izaiáš 16 / Iza 16

Izaiáš 17 / Iza 17

Izaiáš 18 / Iza 18

Izaiáš 19 / Iza 19

Izaiáš 20 / Iza 20

Izaiáš 21 / Iza 21

Izaiáš 22 / Iza 22

Izaiáš 23 / Iza 23

Izaiáš 24 / Iza 24

Izaiáš 25 / Iza 25

Izaiáš 26 / Iza 26

Izaiáš 27 / Iza 27

Izaiáš 28 / Iza 28

Izaiáš 29 / Iza 29

Izaiáš 30 / Iza 30

Izaiáš 31 / Iza 31

Izaiáš 32 / Iza 32

Izaiáš 33 / Iza 33

Izaiáš 34 / Iza 34

Izaiáš 35 / Iza 35

Izaiáš 36 / Iza 36

Izaiáš 37 / Iza 37

Izaiáš 38 / Iza 38

Izaiáš 39 / Iza 39

Izaiáš 40 / Iza 40

Izaiáš 41 / Iza 41

Izaiáš 42 / Iza 42

Izaiáš 43 / Iza 43

Izaiáš 44 / Iza 44

Izaiáš 45 / Iza 45

Izaiáš 46 / Iza 46

Izaiáš 47 / Iza 47

Izaiáš 48 / Iza 48

Izaiáš 49 / Iza 49

Izaiáš 50 / Iza 50

Izaiáš 51 / Iza 51

Izaiáš 52 / Iza 52

Izaiáš 53 / Iza 53

Izaiáš 54 / Iza 54

Izaiáš 55 / Iza 55

Izaiáš 56 / Iza 56

Izaiáš 57 / Iza 57

Izaiáš 58 / Iza 58

Izaiáš 59 / Iza 59

Izaiáš 60 / Iza 60

Izaiáš 61 / Iza 61

Izaiáš 62 / Iza 62

Izaiáš 63 / Iza 63

Izaiáš 64 / Iza 64

Izaiáš 65 / Iza 65

Izaiáš 66 / Iza 66