A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 40

1
"Tešte, tešte môj ľud!" vraví váš Boh.
2
"Prihovárajte sa srdcu Jeruzalema a oznámte mu, že sa jeho otročenie skončilo, že je odčinená jeho vina, že už dostal z Jahveho ruky dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy."
3
Akýsi hlas volá: "Pripravte Jahvemu cestu na púšti, urobte cez pustatinu rovnú cestu pre nášho Boha!
4
Nech sa každá dolina vyplní a nech sa zníži každý vrch a kopec, nech sa zarovnajú hrboľaté miesta a nech sa vyrovnajú príkre svahy!
5
Potom sa zjaví Jahveho sláva a zrazu ju uvidí každý človek, lebo sám Jahve prehovoril."
6
Akýsi hlas hovorí: "Krič!" A ja sa pýtam: "Čo mám kričať?" "Že každý človek je ako tráva a jeho krása ako poľný kvet;
7
tráva uschne a kvet zvädne, keď ich Jahveho dych oveje;
8
naozaj, ľudia sú ako tráva: tráva uschne a kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky."
9
Vystúp na horu vysokú, posol radosti Siona! Zakrič mocným hlasom, posol radosti Jeruzalema! Krič mocne, neboj sa! Povedz judským mestám: "Váš Boh je tu."
10
Pozri, Pán Jahve prichádza s veľkou mocou, jeho mocná ruka vládne nad všetkým. Odmenu víťazstva nesie si so sebou a ním vyslobodení kráčajú pred jeho tvárou.
11
Sťa pastier pasie svoje stádo, vlastnou rukou ho zháňa dovedna, jahňatá si nosí v náručí a dojky vodí starostlivo do zátišia.
12
Kto hrsťou odmeral morské vody alebo piaďou rozmeral nebeskú oblohu? Kto mericou zmeral morský prach alebo na váhe odvážil horstvá a na vážkach pahorky?
13
Kto usmerňoval Jahveho ducha, aký radca dával mu pokyny?
14
Na koho sa obrátil, aby ho poučil, kto ho učil vysluhovať spravodlivosť? Kto mu dával vedomosti a naučil ho ceste múdrosti?
15
Veď jemu sú národy ako kvapka z vedra, zavážia ako prášok na váhe, pobrežia i ostrovy vážia toľko ako prášok.
16
Všetko drevo Libanonu nestačí na oheň a všetka jeho zver na celopal.
17
Všetky národy sú pred ním ako nič, u neho nezavážia nič, celkom nič.
18
Ku komu teda môžete prirovnať Boha? Čo za obraz sa mu môže pripodobniť?
19
Tá modla, ktorú remeselník odleje, zlatník zlatom okuje a vyzdobí striebornými ozdobami?
20
Alebo ten kus trváceho dreva, ktoré nehnije, čo niekto vyberie a nájde múdreho majstra, aby mu postavil sochu, čo by nepadla?
21
Vari to neviete? Či ste to nepočuli? Či vám to nepovedali na začiatku? Či ste nepochopili, ako bola založená zem?
22
Boh tróni nad okruhom zeme a jej obyvatelia sú ako kobylky. On rozťahuje oblohu ako závoj a rozprestiera ju ako stan na bývanie.
23
Na nič obracia kniežatá a sudcov zeme mení v prázdne nič.
24
Sotva boli zasadení, sotva zasiati, sotva ich steblo pustilo koreň do zeme, tu ich oveje a oni uschnú, víchor ich odnáša ako plevu.
25
"Ku komu ma teda chcete prirovnať, že by som mu bol rovný?" pýta sa Svätý.
26
Zdvihnite oči k nebu a uvážte, kto stvoril všetky tie hviezdy? On vyvádza ich vojsko, jednu po druhej, a každú volá po mene. Jeho moc je taká nesmierna, že ani jedna nemôže vystať.
27
Prečo sa sťažuješ, Jakub, a ty, Izrael, prečo hovoríš: "Moja cesta je skrytá pred Jahvem a moje právo môjmu Bohu uniká?"
28
Vari to nevieš? Či si to nepočul? Večný Boh, Jahve a stvoriteľ šíreho sveta, nikdy neustane, nikdy sa neunaví, jeho múdrosť nik nevládze preskúmať.
29
On vracia silu unavenému, novú silu dáva vyčerpanému.
30
Mladí ľudia sa unavujú a vyčerpávajú, mládež sa potkýna a padá,
31
ale tí, čo dúfajú v Jahveho, dostávajú novú silu, krídla im narastú ako orlom, budú sa ponáhľať bez námahy, budú napredovať a neustanú.
Izaiáš 40:1
Izaiáš 40:2
Izaiáš 40:3
Izaiáš 40:4
Izaiáš 40:5
Izaiáš 40:6
Izaiáš 40:7
Izaiáš 40:8
Izaiáš 40:9
Izaiáš 40:10
Izaiáš 40:11
Izaiáš 40:12
Izaiáš 40:13
Izaiáš 40:14
Izaiáš 40:15
Izaiáš 40:16
Izaiáš 40:17
Izaiáš 40:18
Izaiáš 40:19
Izaiáš 40:20
Izaiáš 40:21
Izaiáš 40:22
Izaiáš 40:23
Izaiáš 40:24
Izaiáš 40:25
Izaiáš 40:26
Izaiáš 40:27
Izaiáš 40:28
Izaiáš 40:29
Izaiáš 40:30
Izaiáš 40:31
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66