A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 39

1
V tom čase babylonský kráľ Merodach Baladan, Baladanov syn, poslal Ezechiášovi list a dar, lebo sa dopočul, že bol chorý a že vyzdravel.
2
Ezechiáš sa tomu potešil a ukázal poslom svoju klenotnicu, striebro, zlato, voňavky a vzácny olej, tiež svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachádzalo v jeho skladoch. Nič nebolo, čo by im Ezechiáš nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši.
3
Vtedy prorok Izaiáš navštívil kráľa Ezechiáša a pýtal sa ho: "Čo hovorili títo ľudia a odkiaľ prišli k tebe?" Ezechiáš odpovedal: "Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylonu."
4
Izaiáš pokračoval: "Čo videli v tvojom dome?" Ezechiáš odpovedal: "Videli všetko, čo je v mojom dome: ničoho niet, čo by som im nebol ukázal vo svojich skladoch."
5
Vtedy povedal Izaiáš Ezechiášovi: "Počuj slovo Jahveho Cebaot!
6
Hľa, prichádzajú dni, keď všetko, čo je v tomto dome, čo tvoji otcovia nahromadili až do tohto dňa, bude odnesené do Babylonu a nezostane nič, hovorí Jahve.
7
Vezmú aj z tvojich vlastných synov, ktorí sa ti zrodia, aby boli eunuchmi v paláci babylonského kráľa."
8
Ezechiáš povedal Izaiášovi: "Jahveho slovo, ktoré si mi oznámil, je dobré." Myslel si totiž, že za jeho života bude pokoj a bezpečnosť.
Izaiáš 39:1
Izaiáš 39:2
Izaiáš 39:3
Izaiáš 39:4
Izaiáš 39:5
Izaiáš 39:6
Izaiáš 39:7
Izaiáš 39:8
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66