A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 38

1
V tých dňoch Ezechiáš ťažko ochorel. Prorok Izaiáš, Amosov syn, prišiel mu povedať: "Takto hovorí Jahve. Usporiadaj si dom, lebo zomrieš, nebudeš žiť."
2
Ezechiáš sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k Jahvemu:
3
"Ach, Jahve, spomeň si, prosím, že som žil pred tvojou tvárou verne a s úprimným srdcom a robil som, čo je dobré v tvojich očiach." A Ezechiáš horko zaplakal.
4
Vtedy Jahve povedal Izaiášovi:
5
"Choď povedať Ezechiášovi: Toto hovorí Jahve, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Uzdravím ťa, o tri dni vstúpiš do Jahveho chrámu. Pozri, pridám pätnásť rokov k tvojmu životu.
6
Vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a toto mesto budem chrániť."
7
Izaiáš odpovedal: "Toto ti bude znamením od Jahveho, že splní, čo prisľúbil:
8
Pozri, vrátim tieň, ktorý vrhá slnko na Achazove slnečné hodiny o desať stupňov dozadu." A slnko, ktoré už zostúpilo na slnečných hodinách, vrátilo sa späť o desať stupňov.
9
Spev judského kráľa Ezechiáša, keď sa uzdravil zo svojej choroby:
10
Myslel som: "V najlepšom veku musím zomrieť a ostatné roky stráviť v hrobe."
11
Povedal som: "Už neuvidím Jahveho na tejto zemi, neuzriem už nikoho z obyvateľov tohto sveta.
12
Stŕhajú zo mňa môj telesný príbytok a odhadzujú ho ako pastiersky stan. Odstrihol si môj život ako tkáč, ktorý strihá vlákna z osnovy. Od rána do noci skoncuješ so mnou."
13
Kričal som až do rána, ako keby mi lev bol hrýzol kosti. Od rána do noci skoncuješ so mnou.
14
Pištím ako lastovička, stonám ako holub, oči mám unavené od pozerania nahor. Pane, som v úzkosti, príď mi na pomoc!
15
Čo mám povedať, čo riecť Bohu? Veď on sám to urobil. Budem sa potácať po celý život s trpkosťou vo svojej duši.
16
Pán sa vznáša nad nimi, budú žiť, a všetko, čo je v nich, má život jeho ducha: ty ma uzdravíš a dáš mi život.
17
Hľa, moja veľká horkosť zmenila sa na zdravie. Svojou láskou si mi zachránil život pred záhubou, lebo si mi odpustil všetky moje hriechy.
18
Veď tí pod zemou ťa nemôžu velebiť, ani smrť ťa nemôže chváliť; tí, čo zostupujú do hrobu, prestali dúfať v tvoju dobrotu.
19
Živý, len živý ťa môže velebiť, ako to ja robím dnes, ako otec, ktorý ohlasuje tvoju dobrotu svojim deťom.
20
Jahve ma láskavo zachránil, preto po celý život spievajme mu na chválu za zvuku hárf v Jahveho chráme!
21
Vtedy kázal Izaiáš priniesť figovú náplasť a priložiť ju na vred: tak sa uzdravil.
22
Ezechiáš sa pýtal: "Podľa ktorého znamenia poznám, že pôjdem do Jahveho chrámu?"
Izaiáš 38:1
Izaiáš 38:2
Izaiáš 38:3
Izaiáš 38:4
Izaiáš 38:5
Izaiáš 38:6
Izaiáš 38:7
Izaiáš 38:8
Izaiáš 38:9
Izaiáš 38:10
Izaiáš 38:11
Izaiáš 38:12
Izaiáš 38:13
Izaiáš 38:14
Izaiáš 38:15
Izaiáš 38:16
Izaiáš 38:17
Izaiáš 38:18
Izaiáš 38:19
Izaiáš 38:20
Izaiáš 38:21
Izaiáš 38:22
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66