A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 35

1
Teš sa, pustatina, zem vyschnutá, teš sa, step, a zakvitni!
2
Zakvitni záhonmi asfodelov, teš sa a krič od radosti! Dostala si nádheru Libanonu, skvostnú ozdobu Karmelu a Šaronu. Oni uvidia Jahveho slávu, nádheru nášho Boha.
3
Posilňujte ustaté ruky! Podopierajte podlamujúce sa kolená!
4
Povedzte úzkostlivým: "Vzchopte sa, nebojte sa! Pozrite, váš Boh prichádza. Prichádza pomsta, Božia odplata. Sám Boh prichádza spasiť vás!"
5
Vtedy sa otvoria oči slepých a uši hluchých budú počuť.
6
Vtedy chromý vyskočí ako jeleň a jazyk nemého skríkne od radosti, lebo vody vyprýštia na púšti a potoky vo vyschnutej zemi.
7
Kde bola vyschnutá zem, je plno jazier, v smädnom kraji vyrazili pramene vôd; v brlohoch, kde sa rozvaľovali šakaly, bude rásť tráva, trsť a šašina.
8
Bude tam dláždená cesta, ktorú budú volať Svätá cesta, nečistý po nej nesmie chodiť, nemúdri po nej prechádzať nebudú. Jahve sám pôjde k nim po tejto ceste.
9
Lev tam nepríde, tá najdivšia zver tam nevstúpi, nikto ju tam nestretne. Ale vykúpení budú po nej kráčať,
10
tí, ktorých Jahve vyslobodil, budú sa vracať domov, prídu na Sion s výkrikmi radosti, ovenčení večnou radosťou. Radosť a veselosť sa ich zmocní, utečie smútok i plač.
Izaiáš 35:1
Izaiáš 35:2
Izaiáš 35:3
Izaiáš 35:4
Izaiáš 35:5
Izaiáš 35:6
Izaiáš 35:7
Izaiáš 35:8
Izaiáš 35:9
Izaiáš 35:10
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66