A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 34

1
Pristúpte bližšie, národy, aby ste počuli, pozorne počúvajte, všetci ľudia, nech načúva zem a všetko, čo je na nej, svet a všetko, čo na ňom rastie.
2
Lebo Jahve je nahnevaný na všetky národy, rozhorčený je na všetky ich vojská. Určil ich na zničenie, vydal ich na vyvraždenie.
3
Ich pobití sú pohodení vonku, z ich mŕtvol sa šíri zápach, vrchy sú zmáčané ich krvou.
4
Rozpadáva sa celé nebeské vojsko, obloha nebeská sa zvinie ako zvitok knihy, všetky hviezdy padajú z nej, ako opadáva lístie z viniča, ako opadáva lístie z figovníka.
5
Lebo Jahveho meč sa vznáša na nebi, pozri, ako sa vrhá na Edom, aby potrestal ľud, určený na záhubu.
6
Jahveho meč je zmáčaný krvou, presýtený tukom, krvou baránkov a capov, tukom z obličiek baranov, lebo Jahvemu sa prináša veľká obeta v Bocre, veľké obetné zabíjanie v edomskej zemi.
7
S nimi padnú byvoly, tiež junce s býkmi, ich zem sa napije krvi, ich prach sa presýti tukom.
8
Lebo to je deň Jahveho pomsty, rok odplaty nepriateľom Siona.
9
Edomské potoky sa zmenia na smolu, prach krajiny sa obráti na síru, jej zem bude horúcou smolou.
10
Nevyhasne ani v noci, ani vo dne, vždy bude z nej vystupovať dym, z pokolenia na pokolenie zostane pustá, nik tadiaľ nebude prechádzať na večné časy.
11
Usadia sa tam pelikán a jež, sova a havran budú tam bývať. Jahve roztiahne cez ňu meraciu šnúru chaosu, znamenie, že všetko má byť zničené.
12
Niet šľachty, kráľa si nepostavia, všetky jej kniežatá boli zničené,
13
jej paláce zarastú tŕním, žihľavou a bodľačím jej pevnosti. Stane sa brlohom šakalov, hniezdiskom pštrosov.
14
Divé mačky sa sem zbehnú s hyenami, diví capi budú na seba pokrikovať, usadia sa tam nočné strašidlá, tam si nájdu miesto odpočinku.
15
Jedovatý had sa tam zahniezdi, tam znesie a vysedí vajcia, mladé zhromaždí vo svojom tieni. Tam sa pozlietajú supy jeden za druhým.
16
Skúmajte Jahveho knihu a čítajte ju: ani jedno z týchto nechýba a ani jednému nechýba jeho druh, lebo sám Jahve to tak prikázal a jeho Duch ich priviedol vedno.
17
On sám pridelil každému miesto a presne im vymeral kraje, navždy si ich obsadia, budú tam bývať z pokolenia na pokolenie.
Izaiáš 34:1
Izaiáš 34:2
Izaiáš 34:3
Izaiáš 34:4
Izaiáš 34:5
Izaiáš 34:6
Izaiáš 34:7
Izaiáš 34:8
Izaiáš 34:9
Izaiáš 34:10
Izaiáš 34:11
Izaiáš 34:12
Izaiáš 34:13
Izaiáš 34:14
Izaiáš 34:15
Izaiáš 34:16
Izaiáš 34:17
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66