A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 33

1
Ach, ty ničiteľ, sám nezničený, zradca, ešte nezradený! Keď skončíš ničenie, sám budeš zničený, keď dovŕšiš svoje zrádzanie, aj teba zradia.
2
Jahve, ukáž nám svoju priazeň, veď v teba dúfame, buď našou oporou každé ráno a našou spásou v ťažkých časoch!
3
Na hlas tvojej hrozby ľudia utekajú, keď ty zakročíš, národy sa rozpŕchnu,
4
ich korisť sa hromadí u vás ako hromady koníkov a ľudia sa na ňu vyroja ako roj kobyliek.
5
Vznešený je Jahve, veď býva na výsosti. Ak sa naplní Sion právom a spravodlivosťou,
6
bude žiť časy bezpečné, lebo múdrosť a poznanie sú spasiteľné bohatstvo a nábožný života je veľkým pokladom.
7
Počuj, ako udatní bedákajú vonku a horko plačú poslovia mieru!
8
Cesty sú opustené, nik po nich nechodí, zmluvy sú porušené, svedkovia ohrdnutí, ľud je znevážený.
9
Krajina smúti a vädne, Libanon vyschýna a zosmutnieva, úrodná šaronská rovina sa obracia na púšť, na bašanských a karmelských horách opadalo lístie.
10
"Teraz povstanem", vraví Jahve, "teraz sa vztýčim, teraz sa vyvýšim.
11
Počali ste seno, na svet prinesiete slamu, môj dych vás strávi ako oheň.
12
Národy budú ako kopy spáleného popola, ako posekané tŕnie, spálené ohňom.
13
Vy, čo bývate ďaleko, počujte, čo som vykonal, a vy, čo ste blízko, poznajte moju moc!"
14
Trasú sa hriešnici na Sione, bezbožníci sa zdesene pýtajú: "Kto z nás obstojí pred stravujúcim ohňom, kto z nás obstojí pred večnou žiarou?"
15
Človek, ktorý žije spravodlivo a hovorí pravdu, kto odmieta obohatiť sa vydieraním, kto zavrhuje úplatky a nechce počuť o prelievaní krvi, komu sa oškliví každé zlo,
16
takýto človek bude bývať na výšinách, jeho útočiskom bude pevnosť na vysokom brale, bude mať chleba dosýta a vody nadostač.
17
Na vlastné oči uvidíš kráľa, skvelo odetého, prezerať budeš šíru krajinu.
18
V mysli budeš spomínať na prežité hrôzy: "Kde je ten, čo zapisoval ľudí? Kde je ten, čo vážil peniaze? Kde je ten, čo počítal veže?"
19
Neuvidíš už bezočivých chlapov, ľudí čudnej, nezrozumiteľnej reči, smiešneho jazyka, ktorý nik nechápe.
20
Pohliadni na Sion, mesto našich sviatkov! Spočiň očami na Jeruzaleme, príbytku bezpečnom, na stane, ktorým nik nepohne, ktorého kolíky nik nevytrhne, ktorému laná nikto neroztrhá.
21
Tam nám Jahve ukazuje svoju moc, sťa mesto riek a širokých prúdov, kadiaľ nebudú prechádzať veslové lode, ani plaviť sa veľké plachetnice.
22
Lebo Jahve je náš sudca, Jahve je náš zákonodarca, Jahve je náš kráľ, on nás zachráni.
23
Môžu hovoriť: Laná sú uvoľnené, neudržia sťažeň pevne v podstavci, plachty sa nemôžu rozvinúť. A predsa si podelili veľkú korisť, aj kriví sa zúčastnili na plene,
24
nikto, kto tam býva, nepovie: "Chorý som"; a budú odpustené hriechy ľudu, čo tam býva.
Izaiáš 33:1
Izaiáš 33:2
Izaiáš 33:3
Izaiáš 33:4
Izaiáš 33:5
Izaiáš 33:6
Izaiáš 33:7
Izaiáš 33:8
Izaiáš 33:9
Izaiáš 33:10
Izaiáš 33:11
Izaiáš 33:12
Izaiáš 33:13
Izaiáš 33:14
Izaiáš 33:15
Izaiáš 33:16
Izaiáš 33:17
Izaiáš 33:18
Izaiáš 33:19
Izaiáš 33:20
Izaiáš 33:21
Izaiáš 33:22
Izaiáš 33:23
Izaiáš 33:24
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66