A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 32

1
Hľa, kráľ, ktorý bude kraľovať spravodlivo a jeho kniežatá budú panovať podľa práva.
2
Každý bude sťa prístrešie proti vetru a útulok pred búrkou; alebo ako potoky plné vody v suchej zemi, ako tieň veľkého brala v smädnej púšti.
3
Oči, ktoré môžu vidieť, nebudú zastreté, a uši, ktoré môžu počuť, budú pozorné,
4
srdce nerozvážnych nadobudne múdrosť a jazyk zajakavých zrazu prehovorí jasne.
5
Hlupákovi nedajú titul šľachtica a podvodníkovi titul veľmoža.
6
Lebo hlupák rozpráva hlúposti a jeho srdce vymýšľa zlo, bezbožne si počína vo všetkom, čo robí, aj o Jahvem neprístojne rozpráva. Hladného nechá bez potravy a smädnému odoprie nápoj.
7
Podvodník má zasa podvodné spôsoby, vymýšľa úklady, aby zničil chudobného lživými rečami, aj keď chudák má pravdu.
8
Šľachetný však má šľachetné úmysly a venuje sa šľachetným skutkom.
9
Pyšné ženy, vstaňte, počúvajte môj hlas! Mladé ženy, plné ľahkomyseľnej sebadôvery, počujte moju reč!
10
Teraz ste bezstarostné, ale koncom roka sa budete triasť, lebo vinobranie bude skončené, ale nič sa nenaoberá.
11
Bojte sa, pyšné, traste sa, bezstarostné, vyzlečte sa a obnažte, oblečte si vrecia.
12
Bite sa v prsia nad osudom úrodných polí a plodných viníc,
13
nad pôdou môjho ľudu, zarastenou tŕním a bodľačím, nad každým šťastným domom a rušným mestom.
14
Lebo palác je prázdny a rušné mesto opustené. Ofel a strážna veža zarastú krovinou na dlhé časy, budú radosťou pre divé osly a pasienkom pre stáda.
15
Ale konečne na nás bude vyliaty Duch z výsosti, vtedy z púšte bude ovocný sad, ovocný sad, ktorý bude pripomínať les.
16
Aj v pustatine sa usadí právo a spravodlivosť sa uhostí v ovocnom sade.
17
Ovocím spravodlivosti bude pokoj, výsledkom spravodlivosti trvalá istota.
18
Vtedy môj ľud bude žiť v pokojnej krajine, v domoch bezpečných, v príbytkoch hrdých.
19
Chladno bude na lesnatých úbočiach a mestá sa budú pokojne rozkladať na rovine.
20
Šťastní budete, že môžete siať všade, kde je voda, a vola i osla necháte behať na slobode.
Izaiáš 32:1
Izaiáš 32:2
Izaiáš 32:3
Izaiáš 32:4
Izaiáš 32:5
Izaiáš 32:6
Izaiáš 32:7
Izaiáš 32:8
Izaiáš 32:9
Izaiáš 32:10
Izaiáš 32:11
Izaiáš 32:12
Izaiáš 32:13
Izaiáš 32:14
Izaiáš 32:15
Izaiáš 32:16
Izaiáš 32:17
Izaiáš 32:18
Izaiáš 32:19
Izaiáš 32:20
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66