A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 31

1
Beda tým, čo idú dole do Egypta hľadať pomoc! Spoliehajú sa na vojnové kone, svoje nádeje vkladajú do vojnových vozov, lebo ich tam majú veľmi veľa, a do jazdcov, že sú veľmi mocní, no nevzhliadli k Svätému Izraelovmu, s Jahvem sa neporadili!
2
A predsa aj on je múdry a môže priniesť nešťastie a svoje slová dodrží vždy. On povstane proti pokoleniu zlosynov a proti všetkým, čo pomáhajú zločincom.
3
Egypťan je človek, a nie boh, jeho kone sú mäso, a nie duch; a keď Jahve vystrie svoju ruku, pomocník sa potkne, padne aj ten, komu pomáha, a zahynú všetci pospolu.
4
Toto mi povedal Jahve: "Ako ručí lev, mladý lev nad svojou korisťou, keď proti nemu zvolajú celý húf pastierov, a nedá sa zastrašiť ich krikom, ani sa nedá odplašiť ich lomozom, tak zíde Jahve Cebaot bojovať za horu Sion a za jej vrchol.
5
Jahve Cebaot zacloní Jeruzalem ako vták vznášajúci sa nad svojimi mláďatami, zacloní ho a oslobodí, bude sa vznášať nad ním a zachráni ho."
6
Ó, Izrael, vráť sa k tomu, ktorého si tak hlboko urazil,
7
lebo v ten deň, keď všetci zavrhnete svojich bôžikov strieborných a svojich bôžikov zlatých, ktorých ste si urobili svojimi hriešnymi rukami,
8
Asýria padne mečom, ale nie mečom ľudským, zničí ju meč, ktorý netasí smrteľný človek. Zuteká pred mečom a jej mladí vojaci budú odvlečení na otrocké roboty.
9
V hrôze utečie zo svojej pevnosti a jej vodcovia poľakaní opustia zástavy. To je výrok Jahveho, ktorému horí oheň na Sione a ohnisko v Jeruzaleme.
Izaiáš 31:1
Izaiáš 31:2
Izaiáš 31:3
Izaiáš 31:4
Izaiáš 31:5
Izaiáš 31:6
Izaiáš 31:7
Izaiáš 31:8
Izaiáš 31:9
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66