A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 3

1
Dajte pozor! Pán Jahve Cebaot vezme Jeruzalemu a Judei všetku oporu a zásoby, všetky zásoby chleba a všetky zásoby vody,
2
hrdinu a bojovníka, sudcu a proroka, veštca a starca,
3
kapitána, hodnostára i radcu, staviteľa a skúseného zaklínača.
4
Potom im dám chlapcov za kniežatá, ktorí im budú vládnuť, ako im napadne.
5
Ľudia si budú robiť zle navzájom, sused susedovi, chlapec sa vrhne na staršieho, človek bezvýznamný na váženého.
6
Tu niekto chytí brata v otcovom dome: "Ty máš plášť, buď našou hlavou, vezmi do ruky našu rozviklanú vec!"
7
Ten skríkne v onen deň: "Nemôžem byť vaším vodcom, v mojom dome niet chleba ani šiat, nerobte ma vodcom národa!"
8
Veru, Jeruzalem sa zrútil, Judea padla, lebo slovom a skutkom sa postavili proti Jahvemu a urážali pohľad jeho vznešenosti.
9
Výzor ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech neskrývajú, ba ako Sodoma ho rozhlasujú. Beda im! Pripravujú si vlastnú záhubu.
10
Povedzte: Spravodlivý bude blažený, lebo bude požívať ovocie svojej práce.
11
Beda zlovoľníkovi, zločincovi, dostane odplatu za svoje skutky.
12
Ó, môj ľud, veritelia ho drancujú, úžerníci panujú nad ním. Ó, môj ľud, tvoji vodcovia ťa zavádzajú, vedú ťa po nesprávnej ceste.
13
Jahve povstal k obžalobe, zastal si súdiť svoj ľud.
14
Jahve začína súd proti starším a kniežatám svojho ľudu: "Vy ste ničili túto vinicu a čo ste chudobným ukradli, je zložené vo vašich domoch.
15
Akým právom drvíte môj ľud a chudákov bijete po tvári?" Výrok Pána Jahveho Cebaot!
16
Potom povedal Jahve: "Pretože sionské dcéry spyšneli a vykračujú si s vypnutým krkom, s vyzývavým pohľadom, kráčajú tanečným krokom hrkajúc obrúčkami na nohách,
17
Pán stihne prašinou hlavy sionských dcér, Jahve obnaží ich čelá.
18
V ten deň Pán strhne z nich všetko, čím sa honosia: obrúčky na členkoch, slniečka a mesiačiky,
19
náušnice, náramky, závoje,
20
diadémy, putá, opasky, súdočky voňaviek, amulety,
21
prstene a nosné obrúčky,
22
jemné rúcha a plášte, šále a kapsičky,
23
zrkadielka, pláštiky, čiapočky a halenky.
24
Vtedy bude miesto voňavky smrad, povraz namiesto opaska, miesto kučier plešina, miesto skvelého šatu vrecovina, vypálený znak namiesto krásy.
25
Tvoji chlapi padnú mečom, tvoji junáci v boji.
26
Sionské brány budú plné smútku a plaču, mesto bude ležať na zemi vyplienené."
Izaiáš 3:1
Izaiáš 3:2
Izaiáš 3:3
Izaiáš 3:4
Izaiáš 3:5
Izaiáš 3:6
Izaiáš 3:7
Izaiáš 3:8
Izaiáš 3:9
Izaiáš 3:10
Izaiáš 3:11
Izaiáš 3:12
Izaiáš 3:13
Izaiáš 3:14
Izaiáš 3:15
Izaiáš 3:16
Izaiáš 3:17
Izaiáš 3:18
Izaiáš 3:19
Izaiáš 3:20
Izaiáš 3:21
Izaiáš 3:22
Izaiáš 3:23
Izaiáš 3:24
Izaiáš 3:25
Izaiáš 3:26
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66