A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 29

1
Beda ti, Ariel, Ariel, mesto, kde býval Dávid! Pridajte rok k roku, nech sviatky dokončia svoj beh,
2
potom zovriem Ariela, bude plač a vzdychanie a bude mi naozaj ako Ariel, ohnivý oltár.
3
Uzavriem ťa vojskom ako v kotle, obkľúčim ťa obliehacími vežami, ohradím násypmi.
4
Budeš pokorený, budeš hovoriť zo zeme, z prachu budú sa dvíhať tvoje pridusené slová, tvoj hlas bude vychádzať zo zeme ako hlas ducha a tvoje slová budú z prachu šepotať.
5
Horda tvojich nepriateľov bude ako mračno prachu, horda tvojich dobyvateľov bude letieť ako plevy. Vtedy náhle, vo chvíľke,
6
príde trest od Jahveho Cebaot s veľkým rachotom, hrom a zemetrasenie, búrka, víchrica, plameň zožierajúceho ohňa.
7
Bude to ako sen, ako nočný sen: hordy všetkých národov bojujúcich proti Arielovi, všetci, čo bojujú proti nemu, čo stavajú obliehacie stroje, čo naň útočia zo všetkých strán.
8
Ale bude to ako sen hladného človeka: sníva sa mu, že je, a prebudí sa s prázdnym žalúdkom; alebo ako sen smädného: sníva sa mu, že pije, a prebudí sa zmorený a so suchým hrdlom. Tak to bude s hordami všetkých národov, ktoré bojujú proti hore Sion.
9
Čudujte sa, skameňte od údivu, oslepnite, buďte nevidomí! Buďte opití, ale nie od vína, tackajte sa, ale nie od silného nápoja!
10
Lebo Jahve na vás vylial ducha mrákoty, zatvoril vám vaše oči (prorokov), zakryl vám vaše hlavy (vidcov).
11
Všetky prorocké videnia sa stali pre vás ako zapečatená kniha. Dáte ju niekomu, kto vie čítať so slovami: "Prečítaj to!" Ale on odpovie: "Nemôžem, lebo kniha je zapečatená."
12
Alebo dáte knihu niekomu, kto nevie čítať a poviete mu: "Prečítaj to!" Ale on odpovie: "Ja neviem čítať."
13
Pán povedal: "Pretože tento ľud sa mi približuje iba svojimi ústami a uctieva ma iba perami, ale ich srdcia sú ďaleko odo mňa a ich bázeň je iba ľudský príkaz a naučený zvyk,
14
preto ja ešte raz udivím tento ľud, pridajúc div na div: stratí sa múdrosť ich mudrcov a rozumnosť ich rozumných zmizne."
15
Beda tým, ktorí sa skrývajú pred Jahvem, aby zakryli svoje úmysly! Vo tme konajú svoje skutky a myslia si: "Kto nás vidí? Kto o nás vie?"
16
Ako prevraciate všetko! Ako by sa hlina vyrovnala hrnčiarovi! Vari môže vec povedať o svojom tvorcovi: "On ma neurobil?" Či môže hrniec povedať svojmu hrnčiarovi: "Ničomu sa nerozumieš?"
17
Zaiste za krátky čas Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad bude iba húštinou!
18
V ten deň hluchí počujú, keď sa bude kniha čítať a oči slepých budú vidieť z nepreniknuteľnej tmy.
19
Jahve naplní znovu radosťou prostý ľud, Svätý Izraela naplní plesaním najbiednejších z ľudu.
20
Lebo násilníkov už nebude, vymiznú bezočiví chlapi, vyhubení budú, čo tajne snujú zločiny,
21
čo svojím slovom iných obviňujú z hriechu alebo kladú osídla sudcovi v bráne, alebo prázdnymi žalobami ničia nevinného.
22
Preto takto hovorí Jahve, Boh domu Jakubovho, on, ktorý vykúpil Abraháma: Odteraz Jakub nebude už sklamaný, odteraz nezbledne v tvári,
23
lebo jeho potomkovia budú chváliť moje meno, keď uvidia, čo som urobil v ich ľude, budú chváliť Svätého Jakubovho a pred Izraelovým Bohom budú mať úctivú bázeň.
24
Tí, ktorí duchom poblúdili, umúdria sa a tí, čo hundrú ďalej, dostanú poučenie.
Izaiáš 29:1
Izaiáš 29:2
Izaiáš 29:3
Izaiáš 29:4
Izaiáš 29:5
Izaiáš 29:6
Izaiáš 29:7
Izaiáš 29:8
Izaiáš 29:9
Izaiáš 29:10
Izaiáš 29:11
Izaiáš 29:12
Izaiáš 29:13
Izaiáš 29:14
Izaiáš 29:15
Izaiáš 29:16
Izaiáš 29:17
Izaiáš 29:18
Izaiáš 29:19
Izaiáš 29:20
Izaiáš 29:21
Izaiáš 29:22
Izaiáš 29:23
Izaiáš 29:24
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66