A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 28

1
Beda Samárii, pyšnému vencu efraimských opilcov, vädnúcemu kvetu skvostnej nádhery, ktorá sa vypína nad úrodnou dolinou; beda tým, čo ležia opití vínom!
2
Pozrite: muž mocný a udatný, poslaný Pánom, ako víchor nesúci ľadovec, ako ničivá búrka, ako príval veľkých dravých vôd hádže všetko na zem svojou mocnou rukou.
3
Nohami bude pošliapaný pyšný veniec efraimských opilcov,
4
vädnúci kvet skvostnej nádhery, ktorý sa vypína nad úrodnou dolinou. Bude to ako s ranou figou, zrelou pred letom: kto ju zbadá, odtrhne ju a ihneď hodí do úst.
5
V ten deň Jahve Cebaot sám bude slávnym vencom a nádherným diadémom pre zvyšky svojho ľudu,
6
on bude vnukať spravodlivosť tým, čo zasadajú na súde, a dávať silu tým, čo odrážajú útok od brán.
7
Aj títo blúdia od vína, tackajú sa od opojných nápojov: kňaz a prorok blúdia od opojných nápojov. Vínom sú omámení, tackajú sa od opojných nápojov, mýlia sa pri videniach, potácajú sa, keď vynášajú rozsudky.
8
Naozaj, všetky stoly sú plné dávením a hnusobou, že niet čistého miesta.
9
Koho chce prorok učiť múdrosti? Kto pochopí, čo počuje? Sú to vari deti, práve odkojené, dojčatá, práve odtrhnuté od pŕs?
10
Všade len: "Hala bala, hala bala, hala, bala, hala bala…, ešte trocha sem, ešte trocha tam!"
11
Preto prehovorí k tomuto národu nesúvislou rečou a cudzím jazykom
12
ten, kto im povedal: "Toto je pravý odpočinok. Nechajte, nech si odpočinie unavený! Toto je pokojné miesto." Ale oni nechceli počúvať.
13
Teraz im Jahve bude rozprávať takto: "Hala bala, hala bala, hala bala, hala bala… Ešte trocha sem, ešte trocha tam!" Aby tak kráčajúc popadali dozadu, dolámali sa, padli do pasce a boli zajatí.
14
Preto počujte Jahveho slovo, namyslení chlapi, čo vládnete tomuto jeruzalemskému ľudu!
15
Lebo si myslíte: "My sme uzavreli zmluvu so smrťou a s peklom sme urobili tajomnú dohodu. Keď sa priženie zúrivá povodeň, nás nezasiahne, lebo máme útočište v podvode a skrýšu v klame".
16
Preto takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja osadím na Sione kameň, blok granitu, vzácny uholný kameň na pevný základ: ten, kto má v ňom dôveru, sa nezviklá.
17
Ako mieru použijem právo a spravodlivosť ako olovnicu. Ale ľadovec vymetie vaše útočište lží a vody zaplavia váš úkryt.
18
Vtedy vaša zmluva so smrťou bude zrušená, vaša tajomná dohoda s peklom nebude platiť. Keď sa priženie zúrivá povodeň, rozdrví vás.
19
Kedykoľvek sa privalí, zachváti vás, bo ráno za ránom sa privalí, vo dne i v noci. Už sama myšlienka na také správy prinesie vám iba hrôzu.
20
Lebo lôžko je prikrátke, aby sa človek vystrel a pokrovec priúzky, aby sa prikryl.
21
Hej, Jahve povstane, ako povstal na vrchu Perasim a zaburáca hnevom ako v doline Gabaon, aby vykonal svoj skutok, skutok podivný, aby uskutočnil svoje dielo, dielo tajomné.
22
Ale teraz prestaňte so svojou bezočivosťou, aby sa nezatiahli napevno vaše putá, lebo som počul, že Pán Jahve Cebaot sa rozhodol zničiť celú krajinu.
23
Počúvajte pozorne, počujte, čo vám poviem, dávajte pozor, počujte moje slová!
24
Či oráč celé dni len orie pod siatie, rozoráva zem a bráni svoju roľu?
25
Keď urovná jej povrch, nerozhodí kôpor a nezaseje rascu, potom zaseje pšenicu, proso a jačmeň na určené miesto a okolo medzi iné obilie?
26
Boh sám ho to naučil, ukázal mu, ako to robiť.
27
Veď kôpor sa nemláti mláťacími vlačuhami a po rasci nepoháňajú kolesá drviaceho voza, kôpor vytĺkajú drúkmi a rasca sa mláti cepmi.
28
Keď sa obilie šliape dobytkom, nie príliš dlho, aby sa nerozdrúzgalo; ak po ňom ženú záprah s kolesami drviaceho voza, nemá sa rozdrobiť.
29
Všetko toto je dar Jahveho Cebaot, jeho plány sú zázračné a múdrosť veľkolepá.
Izaiáš 28:1
Izaiáš 28:2
Izaiáš 28:3
Izaiáš 28:4
Izaiáš 28:5
Izaiáš 28:6
Izaiáš 28:7
Izaiáš 28:8
Izaiáš 28:9
Izaiáš 28:10
Izaiáš 28:11
Izaiáš 28:12
Izaiáš 28:13
Izaiáš 28:14
Izaiáš 28:15
Izaiáš 28:16
Izaiáš 28:17
Izaiáš 28:18
Izaiáš 28:19
Izaiáš 28:20
Izaiáš 28:21
Izaiáš 28:22
Izaiáš 28:23
Izaiáš 28:24
Izaiáš 28:25
Izaiáš 28:26
Izaiáš 28:27
Izaiáš 28:28
Izaiáš 28:29
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Isa 36
Izaiáš 37 / Isa 37
Izaiáš 38 / Isa 38
Izaiáš 39 / Isa 39
Izaiáš 40 / Isa 40
Izaiáš 41 / Isa 41
Izaiáš 42 / Isa 42
Izaiáš 43 / Isa 43
Izaiáš 44 / Isa 44
Izaiáš 45 / Isa 45
Izaiáš 46 / Isa 46
Izaiáš 47 / Isa 47
Izaiáš 48 / Isa 48
Izaiáš 49 / Isa 49
Izaiáš 50 / Isa 50
Izaiáš 51 / Isa 51
Izaiáš 52 / Isa 52
Izaiáš 53 / Isa 53
Izaiáš 54 / Isa 54
Izaiáš 55 / Isa 55
Izaiáš 56 / Isa 56
Izaiáš 57 / Isa 57
Izaiáš 58 / Isa 58
Izaiáš 59 / Isa 59
Izaiáš 60 / Isa 60
Izaiáš 61 / Isa 61
Izaiáš 62 / Isa 62
Izaiáš 63 / Isa 63
Izaiáš 64 / Isa 64
Izaiáš 65 / Isa 65
Izaiáš 66 / Isa 66