A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 27

1
V ten deň Jahve potresce svojím hrozným mečom, veľkým a mocným, Leviatana, chytrého hada, Leviatana, zvíjajúceho sa hada; zabije draka, ktorý býva v mori.
2
V ten deň ospevujte nádhernú vinicu!
3
Ja, Jahve, som jej strážcom, polievam ju často, dňom-nocou ju strážim, aby v nej nespravili škodu.
4
Ale víno nemám. Kiež by tam bolo tŕnie a bodľačie, vtedy by som bojoval proti nej a celú by som ju vypálil.
5
Alebo sa dá pod moju ochranu a urobí pokoj so mnou, urobí pokoj so mnou.
6
V budúcich časoch Jakub sa zakorení, Izrael bude pučať a zakvitne a celý svet naplnia svojím ovocím.
7
Vari ho šľahal, ako šľahali tí, čo jeho šľahali? Alebo ho zabíjal, ako zabíjali tí, čo jeho zabíjali?
8
Potrestal ho tým, že ho zahnal a vylúčil, odvial ho svojím ostrým dychom ako v deň východného vetra.
9
Takto bude teda uzmierená Jakubova vina, to bude ovocím, keď sa odvráti od svojho hriechu, keď rozdrví všetky kamene oltárov, ako sa drvia kamene na vápno, keď nezostanú stáť posvätné stĺpiky a oltáre na pálenie voňaviek.
10
Lebo opevnené mesto sa stalo púšťou, miestom bez ľudí, opusteným ako pustatina. Teľatá sa tam pasú, polihujú tam a ožierajú konáriky.
11
Keď konáre uschnú, polámu sa, prichádzajú ženy pozbierať ich na oheň. Je to nerozumný ľud, a tak ani jeho Stvoriteľ sa nezľutuje nad ním, nedá mu milosť ten, čo ho utvoril.
12
V ten deň Jahve bude mlátiť obilie od Eufratu až po Egyptský potok, ale vás, synovia Izraela, bude zbierať ako klásky, po jednom.
13
V ten deň zatrúbi veľký roh a prídu všetci roztratení v asýrskej zemi i zahnaní do zeme egyptskej a padnú na tvár pred Jahvem na Svätej hore v Jeruzaleme.
Izaiáš 27:1
Izaiáš 27:2
Izaiáš 27:3
Izaiáš 27:4
Izaiáš 27:5
Izaiáš 27:6
Izaiáš 27:7
Izaiáš 27:8
Izaiáš 27:9
Izaiáš 27:10
Izaiáš 27:11
Izaiáš 27:12
Izaiáš 27:13
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66