A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 26

1
V ten deň bude sa spievať táto pieseň v zemi Júdu: Máme pevné mesto, jeho múry a valy sú našou ochranou.
2
Otvorte brány, nech vojde spravodlivý ľud, ktorý zachováva vernosť!
3
Ľudí oddanej mysle zachováš v pokoji a šťastí, lebo dôverujú tebe.
4
Spoliehajte sa na Jahveho ustavične, lebo Jahve je Skala naveky.
5
On zhodil dole obyvateľov výšin, pokoril vznešené mesto, pokoril ho až k zemi, zhodil ho až do prachu,
6
takže ho nohami šliapu nohy utláčaných, kroky biednych.
7
Životný chodník statočného človeka je priamy, lebo ty urovnávaš cestu spravodlivého.
8
Jahve, aj my čakáme na teba na ceste vyznačenej tvojím zákonom, k tebe, k tvojmu menu smerujú túžby našej duše.
9
Celou dušou dychtím po tebe v noci, môj duch ťa vrúcne hľadá, keď nastáva ráno, lebo keď sa tvoj zákon šíri na zemi, obyvatelia sveta sa učia statočne žiť.
10
Ak sa s bezbožným zachádza milosrdne, hoci nezačal statočne žiť, narobí zla v krajine, kde sa žije statočne, lebo nemá na zreteli Jahveho velebnosť.
11
Jahve, tvoja ruka je zdvihnutá, ale oni to nevidia. Nech vidia, zahanbení, tvoju žiarlivú lásku k tomuto ľudu; ba nech ich strávi oheň, pripravený pre tvojich nepriateľov!
12
Jahve, ty nám zaisťuješ pokoj, veď všetky naše dobré skutky sú tvojím dielom.
13
Jahve, Bože náš, iní páni než ty panovali nad nami, ale my vzývame iba teba, iba tvoje meno.
14
Oni sú mŕtvi a už neožijú, ich tiene nevstanú, lebo ty si ich potrestal, vyhubil a zničil si aj spomienku na nich.
15
Ale náš ľud si zveľadil, Jahve, zveľadil si ľud a preslávil si sa, rozšíril si všetky hranice krajiny.
16
Jahve, v nešťastí sme ťa hľadali, strápení aj tvojím najmenším trestom.
17
Ako tehotná žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a kričí v bolestiach, takí sme boli my pred tebou, Jahve.
18
Počali sme, zvíjali sme sa, ale porodili sme vietor. Zemi sme nepriniesli spásu a nezrodili sa noví obyvatelia zeme.
19
Tvoji mŕtvi ožijú, ich telá znovu povstanú. Tí, čo spočívajú v prachu, vzbudia sa a zajasajú, lebo tvoja rosa je rosou žiarivého svetla, zem prinesie na svetlo dávnych mŕtvych.
20
Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zatvor za sebou dvere; schovaj sa na krátku chvíľu, kým neprejde hnev.
21
Lebo pozri, Jahve vychádza zo svojho príbytku potrestať hriechy obyvateľov zeme; zem vyhodí von krv, ktorú musela piť, nebude už skrývať telá pozabíjaných.
Izaiáš 26:1
Izaiáš 26:2
Izaiáš 26:3
Izaiáš 26:4
Izaiáš 26:5
Izaiáš 26:6
Izaiáš 26:7
Izaiáš 26:8
Izaiáš 26:9
Izaiáš 26:10
Izaiáš 26:11
Izaiáš 26:12
Izaiáš 26:13
Izaiáš 26:14
Izaiáš 26:15
Izaiáš 26:16
Izaiáš 26:17
Izaiáš 26:18
Izaiáš 26:19
Izaiáš 26:20
Izaiáš 26:21
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66