A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 25

1
Jahve, ty si môj Boh, zvelebujem ťa a chválim tvoje meno, lebo si uskutočnil zázračné plány, verné a pevné, od pradávna.
2
Mesto meníš na hŕbu kamenia, opevnené mesto na zborenisko; pevnosť cudzincov nie je už mestom, nikdy ho znovu nepostavia.
3
Preto ťa velebí silný národ, boja sa ťa mestá obávaných národov.
4
Lebo ty si bol útočišťom pre slabého, útočišťom pre biedneho v jeho ťažkostiach, prístreším pred búrkou, tieňom pred úpalom, lebo dych násilníka je ako mrazivá búrka
5
alebo ako horúci úpal na vyprahnutú zem. Ty tíšiš krik nepriateľov, ako úpal sa mierni tieňom oblaku, a tak víťazný spev násilníkov umĺka.
6
Jahve Cebaot pripraví na tejto hore bohatú hostinu pre všetky národy, hostinu s dobrými vínami, hostinu s jemným mäsom, s vínom dobre dozretým a prečisteným.
7
Na tejto hore zničí závoj, ktorý zakrýva všetkých ľudí a plachtu hodenú na všetky národy.
8
Zničí smrť navždy. Pán Jahve zotrie slzu z každej tváre, odstráni z celej zeme potupné postavenie svojho ľudu, lebo to povedal Jahve, na neho sme čakali, aby nás zachránil; to je Pán, na ktorého sme čakali. Plesajme a tešme sa zo spásy, ktorú nám priniesol.
9
***
10
Lebo Jahveho ruka spočinie na tejto hore, ale Moab bude udupaný pod jeho nohami, ako sa dupe slama na hnojisku.
11
Na ňom Moab roztiahne ruky ako plavec pri plávaní, ale Jahve zrazí jeho pýchu napriek obratnosti jeho rúk.
12
Jahve strhol tvoje neprístupné múry, zhodil ich do prachu, zrovnal so zemou.
Izaiáš 25:1
Izaiáš 25:2
Izaiáš 25:3
Izaiáš 25:4
Izaiáš 25:5
Izaiáš 25:6
Izaiáš 25:7
Izaiáš 25:8
Izaiáš 25:9
Izaiáš 25:10
Izaiáš 25:11
Izaiáš 25:12
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66