A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 24

1
Pozerajte, Jahve pustoší zem, rozvracia jej tvárnosť, prevracia horeznak a jej obyvateľov rozháňa.
2
S kňazom sa stane to isté ako s ľudom, s pánom ako s otrokom, s paňou ako so slúžkou, s predavačom ako s kupcom, s požičiavajúcim si ako s požičiavateľom, s dlžníkom ako s veriteľom.
3
Zem bude celkom spustošená, úplne vyplienená. Lebo toto slovo povedal Jahve.
4
Smúti a vädne zem, zoschýna a vädne svet, najvyšší z ľudu zeme schnú.
5
Zem je poškvrnená svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, neposlúchali nariadenia, porušili zmluvu večitú.
6
Preto kliatba zožiera zem a pykajú za to jej obyvatelia. Preto obyvatelia zeme boli vyničení a zostalo len máličko ľudí.
7
Málo je nového vína, vinice sú choré, vzdychajú všetci, čo sa tešili v srdci.
8
Zamĺkli veselé údery tamburín, zatíchol krik rozjarených, zatíchli radostné zvuky citár.
9
Nik už nepije víno pri zvukoch spevu, zhorkli nápoje na perách pijanov.
10
Zničené je mesto chaosu, vchod do každého domu je pevne zamknutý.
11
Chlapi po uliciach kričia po víne; mrak padol na všetku veselosť, radosť sa zo zeme stratila.
12
V meste zavládlo spustošenie, brány sú opustené a rozbité.
13
Tak to bude na celom svete, u všetkých národov, ako pri ráňaní olív, ako keď sa paberkuje pri vinobraní.
14
Ľudia sa ozývajú a hlasno kričia, na slávu Jahveho volajú od morí:
15
"Preto oslavujte Jahveho na východe, na morských ostrovoch a pobrežiach, meno Jahveho, Boha Izraela!"
16
Od končín zeme počuli sme spevy: "Sláva Spravodlivému." Posledné boje Ale je som povedal: "Aké trápenie, aké trápenie! Beda mi!" Zradcovia zrádzajú, zradcovia plánujú zradu.
17
Hrôza, jama a pasca pre teba, obyvateľ zeme!
18
Kto bude utekať pred hrôzou, padne do jamy, ak sa z jamy vyškriabe, chytí sa do pasce. Keď sa otvoria obloky na vysokom nebi a zatrasú sa základy zeme,
19
zem sa celkom rozláme, zem sa celkom roztrieska, zem sa celkom roztrasie.
20
Zem sa roztacká ako opilec, rozkolíše sa ako koliba, zaľahnú na ňu jej hriechy, padne a nikdy sa už nezodvihne.
21
Stane sa v ten deň: Jahve potresce nebeské vojská na výsosti a zemských kráľov na zemi.
22
Budú zohnaní dovedna ako zajatci v jame, budú zatvorení v temnici; po dlhom čase budú potrestaní.
23
Červená sa luna, slnce bledne od hanby, veď Jahve Cebaot kraľuje na hore Sion a v Jeruzaleme a jeho sláva žiari pred staršími.
Izaiáš 24:1
Izaiáš 24:2
Izaiáš 24:3
Izaiáš 24:4
Izaiáš 24:5
Izaiáš 24:6
Izaiáš 24:7
Izaiáš 24:8
Izaiáš 24:9
Izaiáš 24:10
Izaiáš 24:11
Izaiáš 24:12
Izaiáš 24:13
Izaiáš 24:14
Izaiáš 24:15
Izaiáš 24:16
Izaiáš 24:17
Izaiáš 24:18
Izaiáš 24:19
Izaiáš 24:20
Izaiáš 24:21
Izaiáš 24:22
Izaiáš 24:23
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66