A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 241
Pozerajte, Jahve pustoší zem, rozvracia jej tvárnosť, prevracia horeznak a jej obyvateľov rozháňa.
2
S kňazom sa stane to isté ako s ľudom, s pánom ako s otrokom, s paňou ako so slúžkou, s predavačom ako s kupcom, s požičiavajúcim si ako s požičiavateľom, s dlžníkom ako s veriteľom.
3
Zem bude celkom spustošená, úplne vyplienená. Lebo toto slovo povedal Jahve.
4
Smúti a vädne zem, zoschýna a vädne svet, najvyšší z ľudu zeme schnú.
5
Zem je poškvrnená svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, neposlúchali nariadenia, porušili zmluvu večitú.
6
Preto kliatba zožiera zem a pykajú za to jej obyvatelia. Preto obyvatelia zeme boli vyničení a zostalo len máličko ľudí.
7
Málo je nového vína, vinice sú choré, vzdychajú všetci, čo sa tešili v srdci.
8
Zamĺkli veselé údery tamburín, zatíchol krik rozjarených, zatíchli radostné zvuky citár.
9
Nik už nepije víno pri zvukoch spevu, zhorkli nápoje na perách pijanov.
10
Zničené je mesto chaosu, vchod do každého domu je pevne zamknutý.
11
Chlapi po uliciach kričia po víne; mrak padol na všetku veselosť, radosť sa zo zeme stratila.
12
V meste zavládlo spustošenie, brány sú opustené a rozbité.
13
Tak to bude na celom svete, u všetkých národov, ako pri ráňaní olív, ako keď sa paberkuje pri vinobraní.
14
Ľudia sa ozývajú a hlasno kričia, na slávu Jahveho volajú od morí:
15
"Preto oslavujte Jahveho na východe, na morských ostrovoch a pobrežiach, meno Jahveho, Boha Izraela!"
16
Od končín zeme počuli sme spevy: "Sláva Spravodlivému." Posledné boje Ale je som povedal: "Aké trápenie, aké trápenie! Beda mi!" Zradcovia zrádzajú, zradcovia plánujú zradu.
17
Hrôza, jama a pasca pre teba, obyvateľ zeme!
18
Kto bude utekať pred hrôzou, padne do jamy, ak sa z jamy vyškriabe, chytí sa do pasce. Keď sa otvoria obloky na vysokom nebi a zatrasú sa základy zeme,
19
zem sa celkom rozláme, zem sa celkom roztrieska, zem sa celkom roztrasie.
20
Zem sa roztacká ako opilec, rozkolíše sa ako koliba, zaľahnú na ňu jej hriechy, padne a nikdy sa už nezodvihne.
21
Stane sa v ten deň: Jahve potresce nebeské vojská na výsosti a zemských kráľov na zemi.
22
Budú zohnaní dovedna ako zajatci v jame, budú zatvorení v temnici; po dlhom čase budú potrestaní.
23
Červená sa luna, slnce bledne od hanby, veď Jahve Cebaot kraľuje na hore Sion a v Jeruzaleme a jeho sláva žiari pred staršími.Izaiáš 24:1

Izaiáš 24:2

Izaiáš 24:3

Izaiáš 24:4

Izaiáš 24:5

Izaiáš 24:6

Izaiáš 24:7

Izaiáš 24:8

Izaiáš 24:9

Izaiáš 24:10

Izaiáš 24:11

Izaiáš 24:12

Izaiáš 24:13

Izaiáš 24:14

Izaiáš 24:15

Izaiáš 24:16

Izaiáš 24:17

Izaiáš 24:18

Izaiáš 24:19

Izaiáš 24:20

Izaiáš 24:21

Izaiáš 24:22

Izaiáš 24:23Izaiáš 1 / Iza 1

Izaiáš 2 / Iza 2

Izaiáš 3 / Iza 3

Izaiáš 4 / Iza 4

Izaiáš 5 / Iza 5

Izaiáš 6 / Iza 6

Izaiáš 7 / Iza 7

Izaiáš 8 / Iza 8

Izaiáš 9 / Iza 9

Izaiáš 10 / Iza 10

Izaiáš 11 / Iza 11

Izaiáš 12 / Iza 12

Izaiáš 13 / Iza 13

Izaiáš 14 / Iza 14

Izaiáš 15 / Iza 15

Izaiáš 16 / Iza 16

Izaiáš 17 / Iza 17

Izaiáš 18 / Iza 18

Izaiáš 19 / Iza 19

Izaiáš 20 / Iza 20

Izaiáš 21 / Iza 21

Izaiáš 22 / Iza 22

Izaiáš 23 / Iza 23

Izaiáš 24 / Iza 24

Izaiáš 25 / Iza 25

Izaiáš 26 / Iza 26

Izaiáš 27 / Iza 27

Izaiáš 28 / Iza 28

Izaiáš 29 / Iza 29

Izaiáš 30 / Iza 30

Izaiáš 31 / Iza 31

Izaiáš 32 / Iza 32

Izaiáš 33 / Iza 33

Izaiáš 34 / Iza 34

Izaiáš 35 / Iza 35

Izaiáš 36 / Iza 36

Izaiáš 37 / Iza 37

Izaiáš 38 / Iza 38

Izaiáš 39 / Iza 39

Izaiáš 40 / Iza 40

Izaiáš 41 / Iza 41

Izaiáš 42 / Iza 42

Izaiáš 43 / Iza 43

Izaiáš 44 / Iza 44

Izaiáš 45 / Iza 45

Izaiáš 46 / Iza 46

Izaiáš 47 / Iza 47

Izaiáš 48 / Iza 48

Izaiáš 49 / Iza 49

Izaiáš 50 / Iza 50

Izaiáš 51 / Iza 51

Izaiáš 52 / Iza 52

Izaiáš 53 / Iza 53

Izaiáš 54 / Iza 54

Izaiáš 55 / Iza 55

Izaiáš 56 / Iza 56

Izaiáš 57 / Iza 57

Izaiáš 58 / Iza 58

Izaiáš 59 / Iza 59

Izaiáš 60 / Iza 60

Izaiáš 61 / Iza 61

Izaiáš 62 / Iza 62

Izaiáš 63 / Iza 63

Izaiáš 64 / Iza 64

Izaiáš 65 / Iza 65

Izaiáš 66 / Iza 66