A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 23

1
Výrok o Týre. Taršišské lode kvília, lebo prístav bol zničený, vstupný prístav od Cypru bol zrovnaný so zemou.
2
Zhrozili sa obyvatelia pobrežia, sidonskí kupci, ktorých poslovia krúžia morom,
3
nesmiernymi vodami. Zrno Kanála, žatva Nílu boli ich bohatstvom na trhoch národov.
4
Hanbi sa, Sidon! Lebo more a (morská pevnosť) hovorí takto: Netrpím už bolesti pôrodu, nerodím deti, nepestujem a nevychovávam synov a dcéry.
5
Keď tá správa dôjde do Egypta, zachvejú sa úzkosťou nad zvesťou o osude Týru.
6
Ujdite do Taršišu, vravia, kvíľte, obyvatelia pobrežia!
7
Či je to vaše hlučné mesto, ktorého pôvod siaha do pradávna, ktorého cesty viedli ďaleko, usadiť sa v ďalekých krajoch?
8
Kto mal tento plán proti Týru, ktorý rozdával kráľovské koruny, ktorého kupci boli kniežatami a obchodníci najvznešenejšími občanmi zeme?
9
Jahve Cebaot mal ten plán, aby pokoril pýchu ľudskej slávy, aby ponížil všetkých vznešených zeme.
10
Obrábaj svoju zem ako Níl, dcéra Týru, lebo už prístavu niet.
11
Jahve vystrel ruku nad more a otriasol kráľovstvá, vydal rozkaz proti Kanaánu, aby boli zničené jeho pevnosti.
12
Povedal: Prestaň sa zabávať, zneuctená panna, dcéra Sidonu! Vstaň, preplav sa na Cyprus, ale ani tam nenájdeš pokoja.
13
Pozri na tento kraj, určený pre lode! Chaldejský národ, nie Asýrčania, postavil obliehacie veže, zbúral paláce, urobil z nich hŕbu zrúcanín.
14
Kvíľte, taršišské lode, lebo je zničený váš pevný prístav!
15
Stane sa, že od toho dňa Týrus bude zabudnutý po sedemdesiat rokov, čas života jedného kráľa. Ale na konci sedemdesiatich rokov s Týrom bude ako s neviestkou v piesni:
16
"Vezmi si citaru, obchádzaj mesto, neviestka zabudnutá, pekne hraj, všetky pesničky vyspievaj, aby si spomenuli na teba!"
17
Po sedemdesiatich rokoch Jahve navštívi Týrus. Vráti sa k svojmu starému remeslu, bude slobodne obchodovať so všetkými kráľovstvami sveta na celej zemi.
18
Ale jeho zisky a zárobky budú zasvätené Jahvemu. Nebudú sa hromadiť ani uschovávať, ale pôjdu tým, ktorí sa klaňajú Jahvemu, aby mali jedla dosýta a krásne šaty.
Izaiáš 23:1
Izaiáš 23:2
Izaiáš 23:3
Izaiáš 23:4
Izaiáš 23:5
Izaiáš 23:6
Izaiáš 23:7
Izaiáš 23:8
Izaiáš 23:9
Izaiáš 23:10
Izaiáš 23:11
Izaiáš 23:12
Izaiáš 23:13
Izaiáš 23:14
Izaiáš 23:15
Izaiáš 23:16
Izaiáš 23:17
Izaiáš 23:18
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66