A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 22

1
Výrok o Doline videnia. Povedz mi, čo sa stalo, že všetci vystúpili na ploché strechy,
2
ó, mesto plné kriku, mesto hučiace, plné jasania. Tvoji pozabíjaní neboli pozabíjaní mečom, nezomreli v boji.
3
Tvoji velitelia zutekali všetci, boli zajatí bez výstrelu z luku, všetci, ktorých dochytili, boli zajatí, hoci utiekli ďaleko.
4
Preto hovorím: "Odvráťte si oči odo mňa, nech horko zaplačem! Nepokúšajte sa potešiť ma nad záhubou dcéry môjho ľudu!"
5
Lebo Pán Jahve Cebaot dopustil deň hrôzy, ničenia a zmätku v Doline videnia. Zdvíhajú sa výkriky o pomoc a ozývajú sa medzi vrchmi.
6
Elam vzal tulec so šípmi, Aramejci nasadajú na kone, bojovníci Kiru obnažili štíty.
7
A tak tvoje najkrajšie doliny sú plné vozov a jazdci sa postavili oproti bránam;
8
tým odkryli Júdovo obranné postavenie. V ten deň ste obrátili oči na zbrane v Lesnom dome,
9
poprezerali ste, koľké trhliny majú múry Dávidovho mesta, zobrali ste vodu z Dolného rybníka.
10
Potom ste spočítali domy v Jeruzaleme, niektoré z nich ste zborili na zosilnenie múrov.
11
Medzi dvoma múrmi ste urobili nádrž pre vodu Starého rybníka, ale nevzhliadli ste k Tvorcovi toho všetkého, nevidíte toho, čo to dávno spravil.
12
A v ten deň Pán Jahve Cebaot volal, aby ste plakali a bili sa v prsia, aby ste si oholili hlavy a odiali sa vrecovinou,
13
ale namiesto toho zábavy a veselosť, zabíjajú sa voly a režú barany, je sa mäso a pije víno: "Jedzme a pime, veď zajtra zomrieme!"
14
Tu Jahve Cebaot zjavil mojim ušiam: "Nikdy sa vám neodpustí tento hriech, až do vašej smrti!" To hovorí Pán Jahve Cebaot.
15
Toto hovorí Pán Jahve Cebaot: Choď k tomu ministrovi, k Šebnovi, správcovi paláca, a povedz:
16
Aké tu máš právo a koho tu máš, že si si tu vytesal hrob, vytesal hrob vysoko, vyvŕtal príbytok do skaly?
17
Pozri, Jahve ťa zhodí strmhlav dole zachytiac ťa mocne, smrteľník!
18
Potom ťa zmotá do klbka a hodí ťa ako loptu do šírej zeme. Tam zomrieš so svojimi nádhernými vozmi, ty hanba domu tvojho pána!
19
Odstránim ťa z tvojho úradu, zhodím ťa z tvojho miesta.
20
V ten deň pozvem svojho sluhu Eljakima, Helkiášovho syna.
21
Oblečiem mu tvoje šaty, opášem ho tvojím pásom a do jeho rúk vložím tvoju moc. Bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu.
22
Vložím mu na plece kľúč Dávidovho domu, ak on otvorí, nikto nezavrie, ak on zatvorí, nikto nebude môcť otvoriť.
23
Osadím ho ako klin na pevné miesto a stane sa slávnym trónom pre rod svojho otca.
24
Na ňom bude visieť celá sláva otcovského domu až po najmenších potomkov — všetko malý riad, čaše i amfory.
25
V ten deň — výrok Jahveho Cebaot — klin osadený na pevnom mieste bude vytiahnutý, zlomí sa, padne a rozdrúzga sa celá ťarcha, čo bola na ňom zavesená. Lebo Jahve prehovoril.
Izaiáš 22:1
Izaiáš 22:2
Izaiáš 22:3
Izaiáš 22:4
Izaiáš 22:5
Izaiáš 22:6
Izaiáš 22:7
Izaiáš 22:8
Izaiáš 22:9
Izaiáš 22:10
Izaiáš 22:11
Izaiáš 22:12
Izaiáš 22:13
Izaiáš 22:14
Izaiáš 22:15
Izaiáš 22:16
Izaiáš 22:17
Izaiáš 22:18
Izaiáš 22:19
Izaiáš 22:20
Izaiáš 22:21
Izaiáš 22:22
Izaiáš 22:23
Izaiáš 22:24
Izaiáš 22:25
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66