A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 21

1
Výrok o prímorskom kraji. Ako povíchrica zúriaca nad Negebom prichádza z púšte, zo zeme hroznej.
2
Strašné videnie bolo mi zjavené: "Zradca zrádza. Ničiteľ ničí. Hor’ sa, Elam, hor’ sa, Méd, na obliehanie! Všetkej ich pýche koniec urobím."
3
Preto ma schytili bolestné kŕče, schvátili ma bôle ako bôle rodiacej ženy; od veľkej hrôzy nič nepočujem, od veľkého strachu nič nevidím.
4
Myseľ sa mi múti, triaška ma desí; chladný súmrak, po ktorom som túžil, stáva sa mi postrachom.
5
Prestreli stoly, natiahli koberce, jedia a pijú… Vstávajte, kniežatá! Chytajte štíty!
6
Lebo Jahve mi povedal toto: Choď, postav strážcu! Nech oznámi, čo uzrie!
7
Vidí jazdu, jazdcov dvoch, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách. Dáva dobrý pozor, dáva veľmi dobrý pozor.
8
Vtedy pozorovateľ kričal: Celé dni stojím na veži Pánovej a noc po noci stojím na stráži.
9
Pozor, prichádza jazda, jazdci po dvoch! A ozval sa hlas: Padol, padol Babylon a všetky sochy jeho bohov ležia roztrieskané po zemi.
10
Ó, môj ľud, rozmlátený a rozdrvený na humne, čo som počul od Jahveho Cebaot, Boha Izraelovho, oznámil som vám.
11
Výrok o Dume. Kričia mi zo Seiru: "Hlásnik, koľko zostáva z noci? Hlásnik, koľko zostáva z noci?"
12
Hlásnik odpovedá: "Ráno prichádza, noc sa končí. Pýtajte sa, koľko chcete! Potom sa znovu vráťte!"
13
Výrok v púšti. Karavány dedanské, čo trávite noci v krovinách púšte,
14
prineste vodu pre smädných! Obyvatelia krajiny Tema, choďte utečencom naproti s chlebom,
15
lebo utekajú pred mečom, pred taseným mečom, pred napnutým lukom, pred tuhým bojom.
16
Lebo Pán mi povedal: "Ešte jeden rok, ako rok najatého robotníka, a všetka sláva Kedaru sa stratí.
17
Z veľkého počtu udatných lukostrelcov, kedarských synov, zostane len malý zvyšok." Toto povedal Jahve, Boh Izraela.
Izaiáš 21:1
Izaiáš 21:2
Izaiáš 21:3
Izaiáš 21:4
Izaiáš 21:5
Izaiáš 21:6
Izaiáš 21:7
Izaiáš 21:8
Izaiáš 21:9
Izaiáš 21:10
Izaiáš 21:11
Izaiáš 21:12
Izaiáš 21:13
Izaiáš 21:14
Izaiáš 21:15
Izaiáš 21:16
Izaiáš 21:17
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66