A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 20

1
Asýrsky kráľ Sargon poslal svojho veliteľa do Ašdodu a ten ho napadol a dobyl.
2
V tom čase Jahve povedal Izaiášovi, Amosovmu synovi: "Choď, vyzleč si suknicu z bokov a vyzuj si sandále z nôh!" On tak urobil a chodil nahý a bosý.
3
Jahve potom povedal: "Môj sluha Izaiáš chodil nahý a bosý tri roky na znak a na výstrahu pre Egypt a Etiópiu."
4
Práve tak poženie asýrsky kráľ egyptských zajatcov a etiópskych vyhnancov, mladých i starých, nahých i bosých, s holými zadkami, Egyptu na hanbu.
5
Všetci ľudia sa zhrozia, lebo Etiópia, ich nádej, a Egypt, ich pýcha, budú pokorené.
6
Vtedy povedia obyvatelia tohto morského pobrežia: "Pozrite, čo sa stalo krajine, našej nádeji, ku ktorej sme sa utiekali o pomoc, aby sme unikli asýrskemu kráľovi! Akože sa teraz zachránime?"
Izaiáš 20:1
Izaiáš 20:2
Izaiáš 20:3
Izaiáš 20:4
Izaiáš 20:5
Izaiáš 20:6
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66