A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 2

1
Videnie Izaiáša, Amosovho syna, o Júdovi a o Jeruzaleme:
2
Prídu časy, keď vrch, na ktorom stojí Jahveho chrám, bude vyvýšený nad ostatné vrchy, vypínať sa bude ponad všetky pohoria. Všetky národy sa budú hrnúť k nemu,
3
prídu mnohé kmene a povedia: "Hor’ sa, vystúpme na Jahveho horu, do chrámu Jakubovho Boha, nech nás poučí, ako máme žiť, aby sme mohli kráčať po jeho cestách." Veď zo Siona pochádza pravé učenie a z Jeruzalema Jahveho slovo.
4
Ona bude sudcom medzi ľuďmi, bude rozhodcom medzi početnými národmi. Oni polámu svoje meče a ukujú si z nich pluhy a svoje kopije premenia na kosy. Národ nezdvihne meč proti národu, nebudú sa už nacvičovať do vojny.
5
Hor’ sa, Jakubov národ, kráčajme vo svetle Jahveho!
6
Veru, zavrhol si svoj ľud, Jakubov dom, lebo oddávna sa hemží veštcami ako Filištínci a plný je detí cudzincov.
7
Krajina je plná striebra a zlata, niet konca jej pokladom, krajina je plná koní, niet konca jej vozom.
8
Krajina je plná modiel, klaňajú sa dielu svojich rúk, tomu, čo urobili svojimi prstami.
9
Smrteľník sa sklonil, človek sa ponížil: nedvíhaj ho!
10
Ujdi do skalísk, zary sa do prachu pred Jahveho hrôzou, pred leskom jeho vznešenosti, keď povstane, aby zatriasol zemou.
11
Človek sklopí svoje pyšné oči, pokorená bude ľudská hrdosť; v ten deň bude vyvýšený iba sám Jahve.
12
Lebo príde deň Jahveho Cebaot na všetkých pyšných a nadutých, na všetkých, čo sa povyšujú, aby boli zrazení dole:
13
na všetky libanonské cédre, vysoké a vznešené, na všetky bašanské duby,
14
na všetky vznešené hory, na všetky vysoké vrchy,
15
na všetky strmé veže, na všetky opevnené múry,
16
na všetky taršišské lode, na všetky vzácne predmety.
17
Pýcha človeka bude ponížená, pokorená bude ľudská hrdosť. V ten deň bude vyvýšený iba sám Jahve
18
a modly úplne vymiznú.
19
Zájdu do skalných jaskýň, do výmoľov zeme pred Jahveho hrôzou, pred leskom jeho vznešenosti, keď povstane, aby zatriasol zemou.
20
V ten deň zahodí človek krtom a netopierom svoje strieborné a zlaté modly, ktoré si narobil, aby sa im klaňal,
21
a zalezie do trhlín skál a rozpuklín brál pred Jahveho hrôzou, pred leskom jeho vznešenosti, keď povstane, aby zatriasol zemou.
22
Nespoliehajte sa teda na človeka, veď čo je hodný? Toľko, ako dych v jeho nozdrách.
Izaiáš 2:1
Izaiáš 2:2
Izaiáš 2:3
Izaiáš 2:4
Izaiáš 2:5
Izaiáš 2:6
Izaiáš 2:7
Izaiáš 2:8
Izaiáš 2:9
Izaiáš 2:10
Izaiáš 2:11
Izaiáš 2:12
Izaiáš 2:13
Izaiáš 2:14
Izaiáš 2:15
Izaiáš 2:16
Izaiáš 2:17
Izaiáš 2:18
Izaiáš 2:19
Izaiáš 2:20
Izaiáš 2:21
Izaiáš 2:22
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66