A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 19

1
Výrok o Egypte. Pozri, ako sa Jahve nesie na ľahkom oblaku a prichádza do Egypta. Egyptskí falošní bohovia sa trasú pred ním, srdcia Egypťanov strácajú odvahu.
2
Postavím Egypťana proti Egypťanovi, brat bude bojovať proti bratovi, sused proti susedovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu.
3
Egypťanom sa rozum pomúti, pomätiem ich úsudok: budú sa radiť s falošnými bohmi, s mágmi, s duchmi zomrelých a s veštcami.
4
Vydám Egypt do rúk neúprosných pánov, ukrutný kráľ bude panovať nad nimi. To je výrok Pána, Jahveho Cebaot.
5
Vody Nílu sa stratia, rieka upadne a vyschne,
6
jej kanále budú páchnuť, egyptské rieky sa stratia a vyschnú, ich tŕstie a šášie sčernie.
7
Uschne všetka zeleň na brehoch a pri ústí Nílu i siatiny po jeho brehoch, všetko bude zaviate a zmizne.
8
Rybári budú smútiť, vzdychať budú všetci, čo hádžu udice do Nílu, a tí, čo siete rozostierajú na vodách, budú strápení.
9
Sklamaní budú, čo spracúvajú česaný ľan, i tí, čo tkajú jemné plátna.
10
Egyptskí tkáči budú zarmútení, zronení všetci, čo pracujú za mzdu.
11
Veru, hlúpe sú kniežatá Tanisu. Možno ste najmúdrejší faraónovi radcovia, ale dávate hlúpu radu. Ako sa odvážite vravieť faraónovi: "Ja som syn mudrcov, syn dávnych kráľov?"
12
Faraón, kdeže sú teda tvoji mudrci? Nech ti oznámia, aby sa vedelo, čo rozhodol Jahve Cebaot proti Egyptu!
13
Taniské kniežatá ohlúpli, mýlia sa kniežatá memfiské, na zlú cestu zaviedli Egypt pohlavári jeho kmeňov.
14
Jahve poslal medzi nich ducha, ktorý kalí ich úsudok, takže do bludu vedú Egypt vo všetkom, čo koná, blúdi ako opilec v tom, čo vyvracal.
15
V Egypte sa nezdarí nijaké dielo, čo by vykonala hlava či chvost, palma či trsť.
16
V ten deň sa Egypťania budú triasť ako žena v strachu pred hroziacou rukou Jahveho Cebaot, ktorú zdvihne proti nim.
17
Judská krajina bude postrachom pre Egypt; keď mu ju spomenú, prestraší sa pre zámery, ktoré Jahve Cebaot má proti Egyptu.
18
V ten deň bude v egyptskej zemi päť miest, ktoré budú hovoriť kanaánskou rečou a zložia prísahu vernosti Jahvemu Cebaot. Jedno z nich sa bude volať "Mesto Slnka".
19
V ten deň bude Jahvemu zasvätený oltár v srdci Egypta a posvätený stĺp na Jahveho počesť na jeho hranici.
20
Bude stáť ako znamenie a pripomienka Jahveho Cebaot v Egypte: keď budú kričať k Jahvemu v strachu pred utláčateľmi, vtedy im on pošle záchrancu a ochrancu, ktorý ich vyslobodí.
21
Jahve sa dá poznať Egypťanom; v ten deň Egypťania uznajú Jahveho a budú mu slúžiť krvavými a nekrvavými obetami, budú robiť Jahvemu sľuby a splnia ich.
22
Ak Jahve udrie Egypt, udrie, ale aj uzdraví. Oni sa obrátia k Jahvemu a on vyslyší ich prosby a uzdraví ich.
23
V ten deň bude vydláždená cesta z Egypta do Asýrie. Asýrčania budú prichádzať do Egypta a Egypťania do Asýrie. Vtedy budú Egypťania slúžiť Bohu s Asýriou.
24
V ten deň Izrael bude tretím s Egyptom a s Asýriou a bude uprostred krajiny požehnaním, ktoré vysloví Jahve Cebaot: "Nech je požehnaný Egypt, môj ľud, Asýria, dielo mojich rúk, a Izrael, moje dedičstvo!"
Izaiáš 19:1
Izaiáš 19:2
Izaiáš 19:3
Izaiáš 19:4
Izaiáš 19:5
Izaiáš 19:6
Izaiáš 19:7
Izaiáš 19:8
Izaiáš 19:9
Izaiáš 19:10
Izaiáš 19:11
Izaiáš 19:12
Izaiáš 19:13
Izaiáš 19:14
Izaiáš 19:15
Izaiáš 19:16
Izaiáš 19:17
Izaiáš 19:18
Izaiáš 19:19
Izaiáš 19:20
Izaiáš 19:21
Izaiáš 19:22
Izaiáš 19:23
Izaiáš 19:24
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66