A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 18

1
Beda ti, krajina plachetníc, zem za riekami Etiópie,
2
čo posielaš vyslancov po Níle, plaviacich sa po vodách v člnoch z tŕstia! Vráťte sa, poslovia rýchli k ľudu vysokému hladkých tvárí, k národu obávanému široko-ďaleko, k národu mocnému a dobyvačnému, ktorého krajina je riekami zbrázdená.
3
Všetci obyvatelia sveta, všetci, čo bývate na zemi, hľaďte, keď sa zdvihne znak na horách, počúvajte, keď zaznie roh!
4
Lebo toto mi povedal Jahve: "Zo svojho príbytku budem pokojne hľadieť, ako horúčava v letnom slnku, ako hojná rosa v čase žatvy.
5
Pred oberačkou, keď vinič odkvitol a kvet dozrel do strapcov, poobrezávajú výhonky nožmi, vetvy odrežú a odhodia.
6
Ale potom všetko bude opustené divokému vtáctvu, lesnej zveri. V lete tam vtáctvo bude prebývať a všelijaká divoká zver bude tam zimovať."
7
Vtedy prinesie dary Jahvemu nebeských vojsk národ vysoký a hladkých tvárí, obávaný široko-ďaleko, národ mocný a dobyvačný, ktorého krajina je zbrázdená riekami. Donesú ich na vrch Sion, na miesto, kde sa uctieva meno Jahveho Cebaot.
Izaiáš 18:1
Izaiáš 18:2
Izaiáš 18:3
Izaiáš 18:4
Izaiáš 18:5
Izaiáš 18:6
Izaiáš 18:7
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66