A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 171
Výrok o Damasku. Hľa, Damask prestane byť mestom, bude iba hŕbou zrúcanín.
2
Jeho mestá budú navždy opustené, stáda ich obsadia, budú tam líhať a nik ich nebude odháňať.
3
Efraim nebude mať opevnené mesto a Damask kráľovstvo, pozostatky Aramejcov stihne ten istý osud ako slávu synov Izraela. To je výrok Jahveho Cebaot.
4
Stane sa v ten deň, že Jakubova sláva upadne, stratí sa tučnota jeho tela,
5
bude to, ako keď žnec žne obilie, jednou rukou chytá steblá a druhou klasy obtína, ako keď sa žnú klasy v doline Refaim.
6
Ako pri ráňaní olív: zostanú iba paberky, dve-tri bobuľky na samom vrcholci, štyri-päť na konároch stromu. Výrok Jahveho, Boha Izraela.
7
V ten deň ľudia vzhliadnu ku svojmu Stvoriteľovi, ich oči sa obrátia ku Svätému Izraelovmu.
8
Nebudú hľadieť k oltárom, k dielam svojich rúk, nebudú si všímať to, čo si sami vytvorili: posvätné stĺpiky a kadidlové oltáriky.
9
V ten deň ich opevnené mestá budú opustené ako mestá Chivijcov a Amorejcov, keď ich opustili pred Izraelcami. Všetko bude pusté.
10
Lebo si zabudol na Boha, ktorý ťa vyslobodil, nespomenul si si na Skalu, svoje útočište. Saď len, saď záhradky na počesť Adonisa, presádzaj priesady pre cudzieho boha,
11
ohraď si záhradku v deň, keď ich zasadíš, zrána ti sadenice vypučia. Ale úroda sa stratí v deň zlej rany, v deň nezhojiteľnej choroby.
12
Beda! Hukot nesmierneho počtu ľudí, hučia, ako hučí more! Burácanie národov, ktoré burácajú, ako burácajú mohutné vody.
13
Hej, národy burácajú, ako burácajú veľké vody. Keď ich Boh zakríkne, utečú ďaleko, hnané po horách ako pleva vo vetre, ako gule bodľačia hnané povíchricou.
14
Večer zdesenie veľké a nad ránom zmizli všetci. To je osud tých, čo nás okrádajú, to je údel tých, čo nás plienia.Izaiáš 17:1

Izaiáš 17:2

Izaiáš 17:3

Izaiáš 17:4

Izaiáš 17:5

Izaiáš 17:6

Izaiáš 17:7

Izaiáš 17:8

Izaiáš 17:9

Izaiáš 17:10

Izaiáš 17:11

Izaiáš 17:12

Izaiáš 17:13

Izaiáš 17:14Izaiáš 1 / Iza 1

Izaiáš 2 / Iza 2

Izaiáš 3 / Iza 3

Izaiáš 4 / Iza 4

Izaiáš 5 / Iza 5

Izaiáš 6 / Iza 6

Izaiáš 7 / Iza 7

Izaiáš 8 / Iza 8

Izaiáš 9 / Iza 9

Izaiáš 10 / Iza 10

Izaiáš 11 / Iza 11

Izaiáš 12 / Iza 12

Izaiáš 13 / Iza 13

Izaiáš 14 / Iza 14

Izaiáš 15 / Iza 15

Izaiáš 16 / Iza 16

Izaiáš 17 / Iza 17

Izaiáš 18 / Iza 18

Izaiáš 19 / Iza 19

Izaiáš 20 / Iza 20

Izaiáš 21 / Iza 21

Izaiáš 22 / Iza 22

Izaiáš 23 / Iza 23

Izaiáš 24 / Iza 24

Izaiáš 25 / Iza 25

Izaiáš 26 / Iza 26

Izaiáš 27 / Iza 27

Izaiáš 28 / Iza 28

Izaiáš 29 / Iza 29

Izaiáš 30 / Iza 30

Izaiáš 31 / Iza 31

Izaiáš 32 / Iza 32

Izaiáš 33 / Iza 33

Izaiáš 34 / Iza 34

Izaiáš 35 / Iza 35

Izaiáš 36 / Iza 36

Izaiáš 37 / Iza 37

Izaiáš 38 / Iza 38

Izaiáš 39 / Iza 39

Izaiáš 40 / Iza 40

Izaiáš 41 / Iza 41

Izaiáš 42 / Iza 42

Izaiáš 43 / Iza 43

Izaiáš 44 / Iza 44

Izaiáš 45 / Iza 45

Izaiáš 46 / Iza 46

Izaiáš 47 / Iza 47

Izaiáš 48 / Iza 48

Izaiáš 49 / Iza 49

Izaiáš 50 / Iza 50

Izaiáš 51 / Iza 51

Izaiáš 52 / Iza 52

Izaiáš 53 / Iza 53

Izaiáš 54 / Iza 54

Izaiáš 55 / Iza 55

Izaiáš 56 / Iza 56

Izaiáš 57 / Iza 57

Izaiáš 58 / Iza 58

Izaiáš 59 / Iza 59

Izaiáš 60 / Iza 60

Izaiáš 61 / Iza 61

Izaiáš 62 / Iza 62

Izaiáš 63 / Iza 63

Izaiáš 64 / Iza 64

Izaiáš 65 / Iza 65

Izaiáš 66 / Iza 66