A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 17

1
Výrok o Damasku. Hľa, Damask prestane byť mestom, bude iba hŕbou zrúcanín.
2
Jeho mestá budú navždy opustené, stáda ich obsadia, budú tam líhať a nik ich nebude odháňať.
3
Efraim nebude mať opevnené mesto a Damask kráľovstvo, pozostatky Aramejcov stihne ten istý osud ako slávu synov Izraela. To je výrok Jahveho Cebaot.
4
Stane sa v ten deň, že Jakubova sláva upadne, stratí sa tučnota jeho tela,
5
bude to, ako keď žnec žne obilie, jednou rukou chytá steblá a druhou klasy obtína, ako keď sa žnú klasy v doline Refaim.
6
Ako pri ráňaní olív: zostanú iba paberky, dve-tri bobuľky na samom vrcholci, štyri-päť na konároch stromu. Výrok Jahveho, Boha Izraela.
7
V ten deň ľudia vzhliadnu ku svojmu Stvoriteľovi, ich oči sa obrátia ku Svätému Izraelovmu.
8
Nebudú hľadieť k oltárom, k dielam svojich rúk, nebudú si všímať to, čo si sami vytvorili: posvätné stĺpiky a kadidlové oltáriky.
9
V ten deň ich opevnené mestá budú opustené ako mestá Chivijcov a Amorejcov, keď ich opustili pred Izraelcami. Všetko bude pusté.
10
Lebo si zabudol na Boha, ktorý ťa vyslobodil, nespomenul si si na Skalu, svoje útočište. Saď len, saď záhradky na počesť Adonisa, presádzaj priesady pre cudzieho boha,
11
ohraď si záhradku v deň, keď ich zasadíš, zrána ti sadenice vypučia. Ale úroda sa stratí v deň zlej rany, v deň nezhojiteľnej choroby.
12
Beda! Hukot nesmierneho počtu ľudí, hučia, ako hučí more! Burácanie národov, ktoré burácajú, ako burácajú mohutné vody.
13
Hej, národy burácajú, ako burácajú veľké vody. Keď ich Boh zakríkne, utečú ďaleko, hnané po horách ako pleva vo vetre, ako gule bodľačia hnané povíchricou.
14
Večer zdesenie veľké a nad ránom zmizli všetci. To je osud tých, čo nás okrádajú, to je údel tých, čo nás plienia.
Izaiáš 17:1
Izaiáš 17:2
Izaiáš 17:3
Izaiáš 17:4
Izaiáš 17:5
Izaiáš 17:6
Izaiáš 17:7
Izaiáš 17:8
Izaiáš 17:9
Izaiáš 17:10
Izaiáš 17:11
Izaiáš 17:12
Izaiáš 17:13
Izaiáš 17:14
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66