A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 16

1
Vladári zeme, pošlite do daru baránkov zo Sely, ležiacej v púšti, na vrch Sionskej dcéry!
2
Moabské dcéry pri brodoch Arnonu budú ako splašené vtáčatá, rozohnané z hniezda.
3
Rozhodnite sa pomôcť nám! Nech nás váš tieň chráni cez pravé poludnie, tmavý ako noc! Ukryte vyhnancov, nezraďte utečencov!
4
Nech u teba bývajú moabskí vyhnanci, buď im útočišťom pred ničiteľom! Keď sa skončí násilie, keď prestane pustošenie, keď sa stratia z krajiny utláčatelia,
5
trón bude postavený vo vzájomnej zhode v Dávidovom stane a na ňom bude sedieť pravý sudca hľadajúci právo, domáhajúci sa pravdy.
6
Počuli sme rozprávať o nadutosti Moabu, o jeho veľkej pýche, počuli sme o jeho pýche, nadutosti a o jeho chvastaní: prázdne reči!
7
Preto Moab hlasno plače nad Moabom, všetci hlasno nariekajú. Smútia nad pestovateľmi hrozna z Kir-Charešetu, zničenými úplne.
8
Ovocné sady v Chešbone a vinohrady v Sibme hynú, hoci ich červené hrozno kládlo na zem pánov národov, hoci siahali až k mestu Jazer a vnikali až do púšte, hoci sa ich výhonky rozkonárili a prekročili more.
9
Preto plačem nad vinicami Sibmy, ako plačem nad mestom Jazer, slzami ťa zalievam, Chešbon a Eleale, lebo prestali veselé výkriky pri tvojich oberačkách a pri tvojej žatve.
10
Radosť a veselosť vymizli zo sadov, vo viniciach už nikto nespieva, nikto nejasá, šliapači nešliapu víno v lisoch, prestali ich veselé výkriky.
11
Preto moje srdce kvíli ako harfa za Moabom a duša moja za Kir-Charešetom.
12
Nadarmo sa Moab ukazuje a namáhavo vystupuje na výšiny, keď vchádza do svojej svätyne na modlitby, nedosiahne nič.
13
Toto je slovo, ktoré Jahve povedal kedysi o Moabovi.
14
A teraz Jahve hovorí: "Za tri roky, ako roky najatého robotníka, Moabova sláva bude pokorená, napriek jeho veľkému počtu. Máličko ich zostane a všetko bezvýznamní."
Izaiáš 16:1
Izaiáš 16:2
Izaiáš 16:3
Izaiáš 16:4
Izaiáš 16:5
Izaiáš 16:6
Izaiáš 16:7
Izaiáš 16:8
Izaiáš 16:9
Izaiáš 16:10
Izaiáš 16:11
Izaiáš 16:12
Izaiáš 16:13
Izaiáš 16:14
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66