A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 15

1
Výrok o Moabe. V noci, keď bol spustošený, zanikol Ar Moab, v noci, keď bol spustošený, zanikol Kir Moab.
2
Dcéra Dibonu vystúpila na posvätné výšiny plakať. Moab kvíli na Nebe a na Medabe, každá hlava je oholená, každá brada ostrihaná.
3
Po uliciach chodia ľudia oblečení do vrecoviny, na plochých strechách a na námestiach všetko kvíli a roní slzy.
4
Chešbon a Eleale kričia na ratu, ich hlas počuť až v Jahace. A moabskí bojovníci sa trasú, moabské srdcia strácajú odvahu.
5
Moje srdce kvíli nad Moabom, lebo ubehlíci sú už v Coare pri Eglat-Šelišija. Hore návrším Luchit vystupujú horko plačúci; na ceste do Choronaim nesie sa nárek nad porážkou.
6
Vody Nimrim stali sa pustým miestom, tráva vyschla, nič tam nerastie, zelene tam niet.
7
A tak ľud odnáša cez úžľabinu Arabim svoje zvyšky a svoje zásoby.
8
Výkriky o pomoc sa rozliehajú po moabskom kraji, jeho bedákanie počuť až k Eglaim, jeho bedákanie počuť až v Beer-Elim.
9
Hej, vody Dimonu sú plné krvi, ale Dimonu naložím ďalšie nešťastie: leva na tých, čo to z Moabcov prežijú, na tých, čo zostanú v krajine.
Izaiáš 15:1
Izaiáš 15:2
Izaiáš 15:3
Izaiáš 15:4
Izaiáš 15:5
Izaiáš 15:6
Izaiáš 15:7
Izaiáš 15:8
Izaiáš 15:9
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66