A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 14

1
Áno, Jahve prejaví súcit s Jakubom a znovu si vyvolí Izraela. Usadí ich na vlastnej pôde. Cudzinci sa pridružia k nim a pripoja sa k Jakubovmu domu.
2
Národy ich pojmú so sebou a privedú domov. Izrael si ich prisvojí na Jahveho pôde ako otrokov a otrokyne. Tak si zotročia svojich otročiteľov a budú vládnuť nad svojimi utláčateľmi.
3
Keď ťa Jahve oslobodí od námah a strachu a od krutého otroctva, v ktorom si otročil,
4
zaspievaš tento posmešný popevok o babylonskom kráľovi: Hej, skončil násilník, koniec teroru!
5
Jahve zlámal prút bezbožníkov, žezlo vladárov,
6
ktoré zúrivo bilo národy údermi bez konca a kraja, čo hnevom vládlo nad ľudstvom a preháňalo ich bez milosti.
7
Celý svet spočinul v pokoji, prepukol v jasot.
8
Aj cyprusy sa tešia nad tebou, i libanonské cédre: "Odkedy ty ležíš mŕtvy, nikto nás neprichádza stínať."
9
Dolu sa celé Podsvetie vzrušilo kvôli tebe, aby ti vyšlo v ústrety pri tvojom príchode. Vzbudilo pre teba dávnych zomrelých, všetkých, ktorí boli vodcami na zemi; rozkázalo, aby z trónov povstali všetci, ktorí bývali kráľmi národov.
10
Všetci ťa vítajú týmito slovami: "Aj ty si zostal bezmocný ako my, stal si sa jedným z nás.
11
Tvoja pýcha je zvrhnutá do pekiel aj so zunením tvojich hárf. Pod tebou prestreli ložisko z chrobače, zakrýva ťa prikrývka z červov.
12
Ako si padol z neba, Svetlonos, syn Rannej zory! Ako si bol zrazený k zemi, víťaz nad národmi!
13
Veď si hovoril vo svojom srdci: Vystúpim na nebesia, na Božie hviezdy si postavím trón, zasadnem na Hore zhromaždenia bohov, na ďalekom severe.
14
Vystúpim na oblačné výšiny, rovný budem Najvyššiemu.
15
Bol si však zvrhnutý do podsvetia, do hlbokého hrobu.
16
Tí, čo ťa vidia, obzerajú si ťa a myslia si: Či je to ten človek, ktorý hýbal zemou a otriasal kráľovstvami?
17
Čo svet obracal na púšť, mestá zrovnával so zemou a nikdy neprepustil zajatcov domov?
18
Všetci králi národov spočívajú čestne, každý vo svojom hrobe,
19
ale teba vyhodili von nepochovaného, ako odpornú zdochlinu pobitú pobitými, mečom prebodnutými, mŕtvolu pošliapanú nohami.
20
S tými, čo zostúpia do kamenných hrobov, nebudeš mať spoločný pohreb, lebo ty si zničil svoju krajinu, povraždil si vlastný ľud. Také plemeno zločincov nikdy sa už nebude spomínať.
21
Pripravte krvavý kúpeľ pre jeho synov, povraždite ich za viny ich otca, aby nepovstali a nepodmanili si zem a nepokryli svet ruinami."
22
Povstanem proti nim — výrok Jahveho Cebaot — , zničím aj meno Babylon a všetko, čo z neho zostáva, jeho potomstvo i celý rod — hovorí Jahve. Urobím z neho skrýšu pre ježov a močarisko. Vymetiem ho ničiacou metlou. — Toto je výrok Jahveho Cebaot.
23
***
24
Jahve Cebaot prisahal: "V pravde, ako som si zaumienil, tak bude, ako som rozhodol, tak sa stane.
25
Zlomím Asýra vo svojom kraji, rozšliapem ho na svojich horách, jeho jarmo padne na nich, jeho bremeno padne mu z pliec."
26
Toto je rozhodnutie vynesené o celej zemi, toto je ruka vystretá na úder nad všetkými národmi.
27
Keď Jahve Cebaot rozhodol, kto ho zastaví? Jeho ruku vystretú na úder ktože odvráti?
28
V roku, v ktorom zomrel kráľ Achaz, odznel tento výrok:
29
Neraduj sa, Filištínsko celé, že sa zlomil prút, ktorý ťa bil, lebo z hadieho semena sa zrodí vretenica a jej plodom bude lietajúci drak.
30
Tí najbiednejší budú sa mať dobre a chudobní budú spočívať v pokoji. No tvoje potomstvo umorím hladom, pobijem všetkých, čo z teba zostanú.
31
Kvíľ, brána, plač, mesto, des sa, Filištínsko celé! Lebo od severu valí sa nepriateľské vojsko a jeho čaty nikto neopúšťa.
32
Čo odpovedať poslom tohto národa? Že Jahve pevne postavil Sion a na ňom nájde záštitu jeho ohrozený ľud.
Izaiáš 14:1
Izaiáš 14:2
Izaiáš 14:3
Izaiáš 14:4
Izaiáš 14:5
Izaiáš 14:6
Izaiáš 14:7
Izaiáš 14:8
Izaiáš 14:9
Izaiáš 14:10
Izaiáš 14:11
Izaiáš 14:12
Izaiáš 14:13
Izaiáš 14:14
Izaiáš 14:15
Izaiáš 14:16
Izaiáš 14:17
Izaiáš 14:18
Izaiáš 14:19
Izaiáš 14:20
Izaiáš 14:21
Izaiáš 14:22
Izaiáš 14:23
Izaiáš 14:24
Izaiáš 14:25
Izaiáš 14:26
Izaiáš 14:27
Izaiáš 14:28
Izaiáš 14:29
Izaiáš 14:30
Izaiáš 14:31
Izaiáš 14:32
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66