A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 13

1
Výrok o Babylone, ktorý Izaiáš, Amosov syn, dostal vo videní.
2
Vztýčte zástavu na vetrom ošľahanom vrchu, kričte im vojnové povely, dajte znak na pochod zdvihnutou rukou, s tasenými mečmi, kniežatá!
3
Vydal som rozkazy svojim osvedčeným bojovníkom, zvolal som svojich junákov, hrdých na moju slávu, aby boli nástrojom môjho hnevu.
4
Počúvaj ten hukot na horách, vravu nesmierneho množstva ľudí! Počúvaj ten lomoz kráľovstiev, zhromaždených národov! To Jahve Cebaot prehliada vojsko pred bojom.
5
Prichádzajú z ďalekej krajiny, spoza obzoru: Jahve a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem.
6
Kvíľte, lebo blízko je Jahveho deň, prichádza mocný úder všemohúceho Boha.
7
Preto ochabli všetky ruky, všetci ľudia stratili odvahu.
8
Hrôza ich zachvátila, schytili ich kŕče a bolesti, zvíjajú sa ako žena, ktorá rodí, s hrôzou sa dívajú na seba a tváre im horia hanbou.
9
Jahveho deň prichádza naozaj, ten neúprosný deň horúceho hnevu, aby zmenil zem na púšť a hriešnikov z nej vyhubil.
10
Lebo na nebi veľké súhvezdia nebudú vydávať svoje svetlá: slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac nezažiari svetlom.
11
Potrescem svet za jeho zlobu a bezbožných za ich hriechy, urobím koniec nadutosti pyšných, pokorím spupnosť tyranov.
12
Človek bude zriedkavejší ako čisté zlato, smrteľníkov bude menej než zlata z Ofiru.
13
Preto otrasiem nebesiami a zem sa vyšinie zo svojho miesta pod hnevom Jahveho Cebaot v deň, keď vzplanie jeho rozhorčenie.
14
Vtedy ako splašená gazela, ako ovce, ktoré nik nestrežie, každý utečie do svojej vlasti
15
Koho dostihnú, toho prebodnú, koho dochytia, zabijú mečom.
16
Pred očami im dojčatá roztrieskajú o zem, domy im vyplienia a ženy znásilnia.
17
Hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si necenia striebro, zlato si nevšímajú.
18
Luky im zničia mladíkov, neušetria dojčatá matkám, nezľutujú sa nad malými deťmi.
19
Babylon, perla kráľovstiev, nádherný drahokam Chaldejcov, bude ako Sodoma a Gomora, keď ich Boh zničil.
20
Nikdy už nebude obývaný, nikto nebude v ňom bývať z pokolenia na pokolenie. Arab si tam nerozloží stan a pastieri si tam nepostavia košiare.
21
Bude pelešou zvere púšte, sovy naplnia jeho domy, budú tam bývať pštrosy, budú tam poskakovať capi.
22
Hyeny budú zavýjať v jeho palácoch a šakaly v pôvabných letohrádkoch, lebo sa blíži jeho čas a jeho dni prídu čoskoro.
Izaiáš 13:1
Izaiáš 13:2
Izaiáš 13:3
Izaiáš 13:4
Izaiáš 13:5
Izaiáš 13:6
Izaiáš 13:7
Izaiáš 13:8
Izaiáš 13:9
Izaiáš 13:10
Izaiáš 13:11
Izaiáš 13:12
Izaiáš 13:13
Izaiáš 13:14
Izaiáš 13:15
Izaiáš 13:16
Izaiáš 13:17
Izaiáš 13:18
Izaiáš 13:19
Izaiáš 13:20
Izaiáš 13:21
Izaiáš 13:22
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66