A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 11

1
Ratolesť vypučí z Jesseho pňa, výhonok mu vyrazí z koreňov.
2
Na ňom spočinie Jahveho Duch, Duch múdrosti a rozumnosti, Duch rady a sily, Duch poznania a bázne pred Jahvem:
3
v bázni pred Jahvem bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa zdania očí, nebude rozhodovať podľa cudzích rečí.
4
Slabých bude súdiť spravodlivo. Utláčaných zeme bude brániť nestranne. Svojím slovom ako prútom porazí násilníka, dychom svojich perí zabije bezbožníka.
5
Spravodlivosťou bude mať prepásané bedrá a vernosťou prepásané boky.
6
Vtedy vlk bude bývať s baránkom, leopard bude líhať vedľa kozľaťa. Teľa, lev i kŕmny vôl sa budú vedno popásať a chlapček ich bude zavracať.
7
Krava a medvedica budú sa spolu pásť, ich mladé spolu polihovať. Lev bude žrať slamu ako vôl.
8
Dojča sa bude pohrávať nad dierou kobry, dieťa bude vŕtať rukou v skrýši vreteníc.
9
Nebude sa páchať zlo ani pustošenie na celom mojom svätom vrchu, lebo poznanie Jahveho naplní zem, ako vody pokrývajú more.
10
V ten deň ratolesť z koreňa Jesseho bude sa týčiť ako signál pre národy, ľud sa bude k nemu hrnúť a jeho príbytok bude slávny.
11
V ten deň Pán znovu zdvihne svoju ruku, vyslobodí zvyšok svojho ľudu, ktorý zostal v Asýrii a v Egypte, v Patrose, v Kuši a v Elame, v Šineari, Chamate a na morských ostrovoch.
12
Zdvihne signál pre národy, zhromaždí vyhnancov z Izraela. Rozohnaných z Júdu pozbiera zo štyroch strán sveta.
13
Vtedy prestane Efraimova žiarlivosť a nepriateľstvo Júdovo pominie, Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude nepriateľský k Efraimovi.
14
Vrhnú sa na filištínsky kraj na západe, spoločne vyplienia synov východu, Edom a Moab budú držať v hrsti a Ammonovi synovia budú ich poslúchať.
15
Jahve vysuší záliv egyptského mora, zamáva rukou nad Riekou a privedie horúci vietor; rozbije vody na sedem ramien, že nimi budú prechádzať v sandáloch.
16
A tak bude mať cestu zvyšok jeho ľudu, ktorý zostane nažive v Asýrii, ako mal Izrael, keď vychádzal z egyptskej zeme.
Izaiáš 11:1
Izaiáš 11:2
Izaiáš 11:3
Izaiáš 11:4
Izaiáš 11:5
Izaiáš 11:6
Izaiáš 11:7
Izaiáš 11:8
Izaiáš 11:9
Izaiáš 11:10
Izaiáš 11:11
Izaiáš 11:12
Izaiáš 11:13
Izaiáš 11:14
Izaiáš 11:15
Izaiáš 11:16
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66