A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 10

1
Beda tým, ktorí vynášajú nespravodlivé zákony a predpisujú otrocké predpisy,
2
aby chudobných zbavili spravodlivosti a okradli najslabších môjho národa o právo, aby im vdovy padli za korisť, aby ozbíjali siroty.
3
Čo spravíte v deň trestu, keď záhuba príde zďaleka, ku komu utečiete pre pomoc, kde zanecháte tých, ktorí sú vám vzácni,
4
ak sa nesklonia medzi zajatcov, nepopadajú medzi zabitými? Pre toto všetko sa jeho hnev neodvrátil, jeho ruka ešte zostala vystretá.
5
Beda Asýrsku, ktoré je prútom môjho hnevu, drúkom, ktorým môj hnev udiera.
6
Posielam ho proti bezbožnému ľudu, kážem mu ísť proti ľudu, ktorý ma hnevá, aby ho vyplienil a ozbíjal, aby ho zošliapal ako blato na ceste!
7
Ono však nezmýšľa takto, jeho srdce má iné zámery, má na mysli iba ničiť, vyhubiť národ za národom.
8
Ba hovorí: "Vari moji kapitáni nie sú rovní kráľom?
9
Pozri, ako osud Karkemiša stihol Kalne, podobne Chamat ako Arpad a Samáriu ako Damask.
10
Ako moja ruka zasiahla kráľovstvá, plné bohov, ktoré mali viac modiel ako Jeruzalem i Samária!
11
Veru, čo som spravil Samárii a jej bôžikom, to isté urobím Jeruzalemu a jeho modlám."
12
Keď Jahve dovŕši celé svoje dielo na hore Sion a v Jeruzaleme, potresce asýrskeho kráľa za jeho pyšné výčiny, za jeho nadutosť a slávybažnosť.
13
Za to, že povedal: "Vlastnou silou som to vykonal, svojou múdrosťou, lebo som to dobre premyslel, odstránil som hranice národov, ukoristil som ich poklady, ako býk som pošliapal obyvateľov.
14
Moja ruka ako z hniezda zhrabala bohatstvá národov, ako sa vyberajú opustené vajcia, pozbieral som všetky krajiny, nik nezatrepotal krídlom, ani neotvoril zobák a nezapišťal."
15
Vari sa vychvaľuje sekera nad toho, kto ňou zatína? Vari sa vynáša píla nad toho, kto ňou píli? Akoby drúk mával tými, ktorí ho dvíhajú, akoby prút dvíhal toho, čo nie je z dreva!
16
Preto Pán, Jahve Cebaot, pošle na jeho vypasených chlapov suchoty, jeho sláva bude horieť horúčkou ako ohňom.
17
Svetlo Izraela bude ohňom a jeho Svätý plameňom, ktorý spáli a zničí za jeden deň jeho tŕnie a jeho krovie.
18
Jeho nádherné lesy a sady znivočí úplne, budú ako človek hynúci horúčkou.
19
Zvyšok stromov v jeho lese bude maličký, že ich dieťa ľahko spočíta.
20
Vtedy sa zvyšok Izraela a pozostalí z Jakubovho rodu prestanú opierať o toho, čo ich bije, ale úprimne sa oprú o Jahveho, Izraelovho Svätého.
21
Zvyšok sa vráti, zvyšok Jakubov k Bohu mocnému.
22
Ale hoci by tvojho ľudu, ó, Izrael, bolo ako piesku v mori, len zvyšok z neho sa vráti.
23
Zničenie bude rozhodnuté, spravodlivosť príde ako potopa. Pán Jahve Cebaot privedie na celú zem záhubu, ako to rozhodol.
24
Preto takto hovorí Pán Jahve Cebaot: Ó, ľud môj, ktorý bývaš na Sione, neboj sa Asýra, keď ťa bije prútom, keď dvíha na teba drúk, ako robil Egypt,
25
lebo ešte za krátko, za malú chvíľu zúrivosť prestane a môj hnev ich zničí.
26
Jahve Cebaot nad nimi mávne bičom, ako keď bil Madiána na brale Choreb, a zdvihne svoj prút proti moru ako na ceste z Egypta.
27
V ten deň z pleca ti spadne jeho bremeno a jeho jarmo z tvojej šije a to jarmo bude zlomené navždy.
28
Nepriateľ dorazil do Ajatu, prešiel Migron, v Mikmase zanechal batožinu.
29
Prenikol priesmykom, v Gebe zostáva na noc; trasie sa Rama, Šaulova Gibea uteká.
30
Hlasno krič, Bat-Gallim, počúvaj, Laiša! Ozvi sa mu, Anatot!
31
Utiekla Madmena, obyvatelia Gebimu sa poskrývali.
32
Ešte dnes sa zastaví v Nobe, zamáva rukou k hore drahého Siona, k pahorkom Jeruzalema.
33
Hľa, Pán Jahve Cebaot hroznou silou obtína konáre, vysoké vrcholce ležia zosekané, najpyšnejšie sú ponížené.
34
Pod sekerou padajú lesné húšťavy, padá Libanon pod ranami Mocného.
Izaiáš 10:1
Izaiáš 10:2
Izaiáš 10:3
Izaiáš 10:4
Izaiáš 10:5
Izaiáš 10:6
Izaiáš 10:7
Izaiáš 10:8
Izaiáš 10:9
Izaiáš 10:10
Izaiáš 10:11
Izaiáš 10:12
Izaiáš 10:13
Izaiáš 10:14
Izaiáš 10:15
Izaiáš 10:16
Izaiáš 10:17
Izaiáš 10:18
Izaiáš 10:19
Izaiáš 10:20
Izaiáš 10:21
Izaiáš 10:22
Izaiáš 10:23
Izaiáš 10:24
Izaiáš 10:25
Izaiáš 10:26
Izaiáš 10:27
Izaiáš 10:28
Izaiáš 10:29
Izaiáš 10:30
Izaiáš 10:31
Izaiáš 10:32
Izaiáš 10:33
Izaiáš 10:34
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66