A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 1

1
Videnie Izaiáša, Amosovho syna, ktoré videl o Judei a o Jeruzaleme za čias judských kráľov Oziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša.
2
Počujte, nebesia, počúvaj, zem, lebo toto hovorí Jahve: "Deti som si odchoval, priviedol do dospelého veku, ale ony sa proti mne vzbúrili.
3
Vôl pozná svojho majiteľa a osol jasle svojho pána, ale Izrael, môj vlastný ľud, nepozná, nechápe nič."
4
Beda ti, hriešny ľud! Národ plný zloby! Pokolenie zločincov! Deti skazené! Jahveho ste opustili. Svätého Izraelovho hanobne zavrhli. Zanechali ste ho.
5
Kde vás ešte udrieť, keď sa ešte stále búrite? Hlavu máte pokrytú ranami a celé srdce choré,
6
od päty po temeno hlavy nemáte zdravého miesta. Samá rana, opuchlina, otvorené rany, nevyčistené, neobviazané, neošetrené olejom.
7
Vaša krajina je spustošená, vaše mestá spálené ohňom, vaše polia — pred očami vám ich cudzinci vyžierajú, spustošené sú ako Sodoma po svojom zničení.
8
Len drahý Sion zostal ako búdka vo vinici, ako koliba na poli uhoriek, ako osamelé strážne mesto.
9
Keby nám Jahve nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, podobní Gomore!
10
Čujte slovo Jahveho, kniežatá sodomské, počúvajte poučenie nášho Boha, ľud gomorský!
11
"Načo sú mi vaše početné obety?" hovorí Jahve. "Omrzeli ma vaše celopaly baranov a býčieho tuku; nechcem krv býkov, jahniat a capov.
12
Keď prichádzate predo mňa s obetami, kto žiada od vás, aby ste šliapali po mojich nádvoriach?
13
Prestaňte prinášať zbytočné obety, obetný dym je mi odporný! Sviatky novomesiacov, sobôt a zhromaždenia? Nemôžem zniesť hriech a sviatočné oslavy.
14
Nenávidím vaše novomesiace a výročité sviatky, na ťarchu sú mi, nemôžem ich zniesť.
15
Keď dvíhate dlane pri modlitbe, odvrátim svoj zrak od vás. Keď sa budete aj modliť bez prestania, ja nebudem počúvať, veď ruky máte plné krvi!
16
Umyte sa! Očistite sa! Odstráňte mi z očí vaše hriešne skutky! Prestaňte páchať hriech!
17
Učte sa robiť dobre! Vyhľadávajte spravodlivosť, napomeňte utláčateľa! Sirote pomôžte k právu, zastaňte sa vdovy na súde!
18
Až potom príďte, prejednajme, čo je medzi nami," hovorí Jahve. "Ak budú vaše hriechy ako šarlát, zostanú biele ako sneh, ak budú červené ako purpur, zostanú jasné ako vlna.
19
Ak budete ochotne poslúchať, budete požívať, čo má zem najlepšie.
20
Ale ak odopriete a vzbúrite sa, meč vás pohltá." To prehovoril Jahve sám.
21
Akože sa stalo prostitútkou mesto verné? Kedysi pevnosť plná spravodlivosti, kde bývala statočnosť, a teraz vrahovia!
22
Striebro sa ti zmenilo na trosku, šľachtené víno sa ti obrátilo na vodu.
23
Tvoje kniežatá sú spurné, spojenci zbojníkov, každý má rád úplatky, každý sa zháňa po daroch; ale sirote nepomôžu k právu a žaloba vdovy nedôjde až k nim.
24
Preto toto je výrok Pána Jahveho Cebaot, Mocného Izraelovho: "Dosť! Vyvŕšim sa na svojich protivníkoch, vypomstím sa na svojich nepriateľoch.
25
Svoju ruku položím na teba, vylúhujem z teba všetku trosku, odstránim všetky odpadky.
26
Vrátim ti sudcov, akí boli kedysi, a tvojich radcov ako za starých čias. Potom sa budeš volať spravodlivým mestom, mestom verným."
27
Sion bude vykúpený súdom a jeho obrátení spravodlivosťou.
28
Odpadlíci a zločinci zahynú všetci spoločne. Tí, čo opúšťajú Jahveho, budú zničení.
29
Hej, budete sa hanbiť za posvätné duby, ktoré ste uctievali, sklamú vás záhradné svätyne, na ktorých ste lipli.
30
Aj vy budete ako terebinta s uvädnutým lístím, ako záhrada bez vody.
31
Najmocnejší bude ako pazderie a jeho dielo skončí v iskrách, vedno zhoria obaja a nikto ich nezahasí.
Izaiáš 1:1
Izaiáš 1:2
Izaiáš 1:3
Izaiáš 1:4
Izaiáš 1:5
Izaiáš 1:6
Izaiáš 1:7
Izaiáš 1:8
Izaiáš 1:9
Izaiáš 1:10
Izaiáš 1:11
Izaiáš 1:12
Izaiáš 1:13
Izaiáš 1:14
Izaiáš 1:15
Izaiáš 1:16
Izaiáš 1:17
Izaiáš 1:18
Izaiáš 1:19
Izaiáš 1:20
Izaiáš 1:21
Izaiáš 1:22
Izaiáš 1:23
Izaiáš 1:24
Izaiáš 1:25
Izaiáš 1:26
Izaiáš 1:27
Izaiáš 1:28
Izaiáš 1:29
Izaiáš 1:30
Izaiáš 1:31
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66