A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Kazateľ 8

1
Kto je dosť múdry na to všetko? Kto vie vysvetliť podstatu vecí? Múdrosť rozžiari človeku tvár a zjemní jeho prísny výzor.
2
Vravím ti, urob, čo ti káže kráľ, a ak ti dá prisahať na Boha, neprenáhli sa,
3
radšej odíď z jeho prítomnosti! Nebuď neústupný v tom, čo sa mu nepáči, lebo on spraví, ako sa mu zachce!
4
Lebo kráľovo slovo je mocné a kto mu povie: "Čo to robíš?"
5
Kto zachová príkazy, nešťastie nezakúsi. Múdry pozná pravý čas a pravý spôsob všetkého.
6
Lebo každé podujatie má svoj čas a svoj spôsob. Ale pre človeka je veľmi vážne trápenie,
7
že nevie, čo sa prihodí. Kto mu oznámi, kedy sa čo stane?
8
Nikto neovláda životný dych, aby ho mohol zadržať, nikto nemá moc nad dňom smrti. Niet priepustky počas vojny, ani bohatstvo vtedy nezachráni svojho majiteľa.
9
Všetko toto som videl, celým srdcom skúmal všetko, čo sa pod slnkom deje. Boli časy, keď človek vládol nad človekom a sužoval ho.
10
Videl som vtedy, že bezbožníci sa priblížili k svojim hrobom a odchádzali zo svätého miesta a v meste sa zabúdalo, ako konali. Aj to je márnosť.
11
Srdce ľudských detí je plné túžby po páchaní zla, lebo rozsudok nad zločincami sa nevykoná ihneď.
12
Zločinec môže stokrát robiť zle a žiť dlhý vek, ale viem, že šťastia dôjdu bohabojní, pretože žijú čnostne.
13
Ale zlý človek nedôjde šťastia a nepredĺži svoje dni; človek, ktorý si Boha nectí, je ako prázdny tieň.
14
Je aj iná márnosť na zemi: keď dobrého stihne to, čo si zasluhuje zlý, a zlému sa ujde to, čo si zasluhuje spravodlivý. Vravím, že aj to je márnosť.
15
Preto chválim veselosť. Človek nemá šťastie na zemi, iba jesť a piť a zabávať sa. Len to mu zostane ako odmena za jeho námahu v tomto krátkom živote, ktorý mu Boh dáva pod slnkom.
16
Keď som sa celým srdcom venoval hľadaniu múdrosti a pozoroval som, čo sa robí na zemi, videl som, že človek nemá pokoj ani vo dne, ani v noci.
17
Spozoroval som, že Boh to zariadil tak, že človek nemôže objaviť to, čo sa deje na zemi. Akokoľvek sa usiluje hľadať, nikdy to nenájde. Ani mudrc to nikdy nenájde, hoci by si namýšľal, že to už vie.
Kazateľ 8:1
Kazateľ 8:2
Kazateľ 8:3
Kazateľ 8:4
Kazateľ 8:5
Kazateľ 8:6
Kazateľ 8:7
Kazateľ 8:8
Kazateľ 8:9
Kazateľ 8:10
Kazateľ 8:11
Kazateľ 8:12
Kazateľ 8:13
Kazateľ 8:14
Kazateľ 8:15
Kazateľ 8:16
Kazateľ 8:17
Kazateľ 1 / Kaz 1
Kazateľ 2 / Kaz 2
Kazateľ 3 / Kaz 3
Kazateľ 4 / Kaz 4
Kazateľ 5 / Kaz 5
Kazateľ 6 / Kaz 6
Kazateľ 7 / Kaz 7
Kazateľ 8 / Kaz 8
Kazateľ 9 / Kaz 9
Kazateľ 10 / Kaz 10
Kazateľ 11 / Kaz 11
Kazateľ 12 / Kaz 12