A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Kazateľ 2

1
Povedal som si v srdci: "Nože, skúsme to so zábavami, pozrime sa za šťastím!" Ale, veru, aj to bola márnosť!
2
Na smiech som povedal: "Nezmysel!" Na radosť: "Načo to?"
3
Skúsil som opájať sa vínom, aby som videl, v čom je šťastie ľudí, čo by mali robiť za svojho krátkeho života na zemi. Ale pritom moja myseľ bola vedená múdrosťou, a nie bláznovstvom.
4
Uskutočnil som veľké diela. Vystaval som si paláce, vysadil vinice.
5
Urobil som si záhrady a sady a vysadil som ich stromami všakovakého ovocia.
6
Vytvoril som si vodné nádrže, aby som nimi zavodňoval sady porastené stromovím.
7
Nakúpil som si otrokov a slúžky a iní sa mi narodili v dome. Aj stád rožného dobytka a oviec som mal viac než všetci moji predchodcovia v Jeruzaleme.
8
Nahromadil som si striebro i zlato, poklady kráľov a krajín. Zadovážil som si spevákov i speváčky a všetky ľudské rozkoše. Mal som truhlicu za truhlicou.
9
Stal som sa takým veľkým, že som prevýšil všetkých svojich predchodcov v Jeruzaleme, ale aj múdrosť mi zostala.
10
Neodoprel som svojim očiam nič, čo si len žiadali, a svojmu srdcu som dovolil každú radosť. Naozaj, mal som radosť zo všetkej svojej práce, a to mi bola odmena za všetky námahy.
11
Potom som sa zamyslel nad všetkými dielami svojich rúk a nad všetkou tou námahou, čo som do nich vložil. Ach! Aj toto všetko je márnosť a prázdny zhon. Niet z toho úžitku pod slnkom!
12
Všímal som si ďalej múdrosť, hlúposť a bláznovstvo. Aký človek to bude, čo po kráľovi nastúpi? Bude robiť to, čo robili pred ním.
13
Vidím jasne, že múdrosť natoľko vyniká nad hlúposťou, ako svetlo nad tmou:
14
múdry nosí oči v hlave a hlúpy chodí vo tme. Aj to som videl, že oboch zastihne ten istý osud.
15
Nuž povedal som si v srdci: "Osud hlúpeho stihne aj mňa. Čo som mal z toho, že som bol múdry?" A musel som uznať, že aj to je len márnosť.
16
Lebo ani po múdrom, ani po hlúpom nezostáva trvalá spomienka. Už v nastávajúcich dňoch budú zabudnutí obaja. Žiaľ, múdry zomiera takisto ako hlúpy!
17
Zanevrel som teda na život, lebo sa mi nepáči, čo sa deje na zemi, a všetko je márnosť a prázdny zhon!
18
Zanevrel som aj na všetky svoje diela, ktoré som porobil tu na zemi, lebo ich musím zanechať svojmu nástupcovi.
19
Ktovie, či bude múdry alebo hlúpy? A on bude rozhodovať o všetkých mojich dielach, ktoré ma stáli toľko úmornej práce a múdrosti za môjho života. Aj to je márnosť!
20
Preto som v srdci začal želieť nad všetkou tou námahou, ktorú som vynaložil na zemi.
21
Taký človek, čo pracoval múdro, skúsene a úspešne, musí odovzdať svoj majetok inému, čo na tom nepracoval. Aj to je márnosť a veľká chyba!
22
Čo má teda človek zo všetkej svojej namáhavej práce, ktorú vykonával za svojho života?
23
Celý jeho život bol plný námahy a starostí, takže si myseľ ani v noci nemohla odpočinúť. Aj to je márnosť.
24
Niet pre človeka iného šťastia, ako jesť a piť a zabaviť sa na odplatu za svoje práce. Aj to je, vidím, dar Božej ruky.
25
Inak, kto by mohol jesť a požívať bez neho?
26
Múdrosť, vedu i radosť dá Boh tomu, kto sa mu páči, a hriešnikovi dá za úlohu znášať a hromadiť pre toho, kto sa Bohu páči. Aj to je márnosť a prázdny zhon.
Kazateľ 2:1
Kazateľ 2:2
Kazateľ 2:3
Kazateľ 2:4
Kazateľ 2:5
Kazateľ 2:6
Kazateľ 2:7
Kazateľ 2:8
Kazateľ 2:9
Kazateľ 2:10
Kazateľ 2:11
Kazateľ 2:12
Kazateľ 2:13
Kazateľ 2:14
Kazateľ 2:15
Kazateľ 2:16
Kazateľ 2:17
Kazateľ 2:18
Kazateľ 2:19
Kazateľ 2:20
Kazateľ 2:21
Kazateľ 2:22
Kazateľ 2:23
Kazateľ 2:24
Kazateľ 2:25
Kazateľ 2:26
Kazateľ 1 / Kaz 1
Kazateľ 2 / Kaz 2
Kazateľ 3 / Kaz 3
Kazateľ 4 / Kaz 4
Kazateľ 5 / Kaz 5
Kazateľ 6 / Kaz 6
Kazateľ 7 / Kaz 7
Kazateľ 8 / Kaz 8
Kazateľ 9 / Kaz 9
Kazateľ 10 / Kaz 10
Kazateľ 11 / Kaz 11
Kazateľ 12 / Kaz 12