A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Kazateľ 12

1
Na svojho Stvoriteľa mysli za dní svojej mladosti, kým zlé dni neprídu a nedostihnú ťa roky, o ktorých povieš: "Tie nemám rád."
2
Mysli na neho, kým sa ti nezatemní slnce i svetlo dňa, mesiac i hviezdy a vracať sa nezačnú mrákavy po daždi;
3
keď sa začnú triasť strážcovia domov, keď sa zhrbia mocné chlapiny; keď ženy jedna za druhou ustanú v mletí, bo slnka ubúda v oknách
4
a dvere uličné zapadli; keď hrmot žarnova utíchne, keď ti už neznie hlas vtáka, keď spevy umĺkajú;
5
keď sa začneš báť stúpania do kopca a možných nehôd na ceste, keď je mandľovník v plnom kvete, keď kobylka hovie si nažratá a kríky svoje plody núkajú, vtedy človek odchádza do domu večnosti a plačky práve zahýbajú do ulice.
6
Mysli na neho, prv než sa roztrhne strieborná niť a zlatá lampa sa rozbije, prv, než sa krčah roztlčie pri žriedle a zlomí vahadlo na studni,
7
prv než sa prach vráti do zeme, tak ako z nej vyšiel, a duch k Bohu, ktorý ho dal.
8
Márnosť nad márnosť — vraví Kohelet, všetko je márne!
9
Kohelet nielenže bol múdry, ale aj učil ľud poznaniu. Zvážil, preskúmal a opravil mnoho prísloví.
10
Kohelet sa usiloval nájsť lahodné slová a krásnym slohom napísať pravdu.
11
Slová múdrych sú ako biče, ako kolíky, zabité do zeme skúseným pastierom; obidvoje používa pre dobro stáda ten istý pastier.
12
Konečne, syn môj, vedz, že napísať knihu stojí veľa práce a prílišné študovanie unavuje telo.
13
Počuj a uváž posledné slovo: Boj sa Boha! Zachovávaj jeho prikázania, lebo v tom je celý človek!
14
Boh si zavolá pred súd všetky naše skutky, aj všetko skryté, či dobré, či zlé.
Kazateľ 12:1
Kazateľ 12:2
Kazateľ 12:3
Kazateľ 12:4
Kazateľ 12:5
Kazateľ 12:6
Kazateľ 12:7
Kazateľ 12:8
Kazateľ 12:9
Kazateľ 12:10
Kazateľ 12:11
Kazateľ 12:12
Kazateľ 12:13
Kazateľ 12:14
Kazateľ 1 / Kaz 1
Kazateľ 2 / Kaz 2
Kazateľ 3 / Kaz 3
Kazateľ 4 / Kaz 4
Kazateľ 5 / Kaz 5
Kazateľ 6 / Kaz 6
Kazateľ 7 / Kaz 7
Kazateľ 8 / Kaz 8
Kazateľ 9 / Kaz 9
Kazateľ 10 / Kaz 10
Kazateľ 11 / Kaz 11
Kazateľ 12 / Kaz 12