A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Kazateľ 10

1
Jediná mŕtva muška zosmradí a rozkvasí celú nádobu vonného oleja. Podobne pôsobí nemiestne slovo u toho, ktorého považovali za múdreho a dôstojného.
2
Múdra myseľ vedie múdreho správnym smerom, pochabá myseľ vedie hlúpeho nesprávnym smerom.
3
Keď hlúpy kráča po ceste, je bez rozumu a o každom hovorí: "To je blázon."
4
Ak sa nevôľa vládcu dvíha proti tebe, neopúšťaj svoje miesto, lebo pokojné správanie môže zamedziť veľkým hriechom.
5
Videl som iné zlo na zemi, chybu, ktorá vychádza z vládnych miest:
6
postaviť neschopných na vysoké miesta a schopných na miesta bezvýznamné.
7
Videl som otrokov na koňoch a dôležitých ľudí chodiť peši ako otrokov.
8
Kto kope jamu, môže do nej padnúť, toho, kto borí múr, môže uštipnúť had.
9
Kto láme kameň, môže sa poraniť; kto rúbe drevo, môže si ublížiť.
10
Kto nechá sekeru zatupiť a ostrie nenabrúsi, musí vypäť silu. Len odborná znalosť zaručí úspech.
11
Ak poštípe had pred zaklínaním, zaklínač zostane bez zisku.
12
Slová vyrieknuté ústami múdreho získajú mu priazeň, ale pery hlúpeho sú jeho záhubou.
13
Jeho reči sa začínajú hlúposťou a končia úplným bláznovstvom.
14
Hlúpy má veľa rečí, ale nik nevie, kam mieri, a kto môže povedať, ako sa to skončí?
15
Hlúpeho rýchlo omrzí práca, lebo si s ňou nevie poradiť.
16
Nešťastná krajina, čo máš paholka za kráľa a tvoje kniežatá už od rána sadajú k hostinám!
17
Šťastná krajina, čo má za kráľa človeka slobodného rodom a jej kniežatá jedávajú, keď treba, aby nabrali silu, a nie na hýrenie!
18
Pre nedbalosť rúti sa krov, pre nečinnosť rúk premoká do domu.
19
Hostina sa pripravuje pre zábavu, víno na obveselenie hostí a peniaze to všetko zadovážia.
20
Nenadávaj na kráľa, ani keď žartuješ! Ani v skrytej komôrke nešomri na mocného, lebo vtáčik by mohol zaniesť tvoj hlas a letáčik oznámiť, čo si povedal!
Kazateľ 10:1
Kazateľ 10:2
Kazateľ 10:3
Kazateľ 10:4
Kazateľ 10:5
Kazateľ 10:6
Kazateľ 10:7
Kazateľ 10:8
Kazateľ 10:9
Kazateľ 10:10
Kazateľ 10:11
Kazateľ 10:12
Kazateľ 10:13
Kazateľ 10:14
Kazateľ 10:15
Kazateľ 10:16
Kazateľ 10:17
Kazateľ 10:18
Kazateľ 10:19
Kazateľ 10:20
Kazateľ 1 / Kaz 1
Kazateľ 2 / Kaz 2
Kazateľ 3 / Kaz 3
Kazateľ 4 / Kaz 4
Kazateľ 5 / Kaz 5
Kazateľ 6 / Kaz 6
Kazateľ 7 / Kaz 7
Kazateľ 8 / Kaz 8
Kazateľ 9 / Kaz 9
Kazateľ 10 / Kaz 10
Kazateľ 11 / Kaz 11
Kazateľ 12 / Kaz 12