A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Kazateľ 11
Slová Koheleta, Dávidovho syna, kráľa v Jeruzaleme.
2
Márnosť nad márnosť, vraví Kohelet, márnosť, všetko je márne.
3
Čo má človek zo všetkej svojej práce a námahy pod slnkom?
4
Jedno pokolenie prichádza, jedno pokolenie odchádza, ale zem trvá stále.
5
Slnko vychádza a slnko zapadá; ponáhľa sa späť k svojmu miestu a tam znova vychádza.
6
Vietor veje k juhu a vietor veje k severu, točí sa a točí a vracia sa späť v plnom kruhu.
7
Všetky rieky tečú k moru a more sa nezaplní nikdy. Rieky sa vracajú k miestu, odkiaľ vyšli, a dajú sa znova tiecť.
8
Všetky veci sú tak únavné, že sa to nedá ani vypovedať. Nenasýti sa oko hľadením a nenaplní sa ucho počúvaním.
9
Čo bolo, to bude. Čo sa robilo, to sa bude robiť. Niet nič nového pod slnkom!
10
Ak je niečo, o čom sa môže povedať: "Pozri! To je ozaj niečo nové!", nie. To už bolo, a to dávno pred naším časom.
11
Na dávnych ľudí si nespomíname a na nás, čo sme prišli po nich, si nebudú spomínať tí, čo prídu po nás.
12
Ja, Kohelet, bol som kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme.
13
Múdro a starostlivo som sa snažil vyskúmať všetko, čo sa deje pod nebom. Úmornú námahu Boh uložil ľudským deťom, a tak sa namáhajú.
14
Poprezeral som všetko, čo sa deje na zemi: hľa, všetko je márnosť a prázdny zhon!
15
Čo je krivé, nemôže byť rovné. Čoho niet, nemožno porátať.
16
Povedal som si tieto slová: Ja mám hojnú dávku múdrosti viac ako všetci moji predchodcovia na tróne v Jeruzaleme. Preskúmal som veľkú časť múdrosti a vedy,
17
venoval som veľkú pozornosť múdrosti i vede, hlúposti i bláznovstvu a môj záver je, že aj toto je prázdny zhon!
18
Veľa múdrosti, veľa mrzutostí! Viac vedomostí, viac trápenia!