A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 9

1
Múdrosť si vystavala dom, sedem stĺpov v ňom postavila.
2
Potom pozabíjala dobytok, pripravila víno, prestrela svoj stôl.
3
Rozoslala svoje posolkyne, aby vyhlásili z mestských veží:
4
"Kto je neskúsený, nech príde ku mne!" Pochabým ľuďom odkázala:
5
"Poďte, stolujte so mnou! Napite sa vína, ktoré som pripravila!
6
Zanechajte pochabosť a budete žiť. Dajte sa na cestu múdrosti!" Proti posmievačom
7
Napomeň posmeškára, pritiahneš si jeho nadávky. Napomeň zlého človeka, utŕžiš urážku.
8
Posmievača nenapomínaj, bude zaujatý proti tebe! Múdreho človeka napomeň, stane sa ti priateľom!
9
Pouč múdreho, bude ešte múdrejší! Pouč dobrého, zveľadí svoje vedomosti!
10
Prvým krokom k múdrosti je úcta voči Jahvemu, pravou rozumnosťou je poznanie Najsvätejšieho.
11
Ja, Múdrosť, rozmnožím tvoje dni, predĺžim roky tvojho života.
12
Ak si múdry, bude ti to na osoh, ak si namyslený, bude ti to na škodu.
13
Pani Hlúposť je stvora vrtkavá. Sprostučká. Ničomu nerozumie.
14
Vysedáva predo dvermi svojho domu, na návršiach mesta ako na tróne.
15
Pozýva okoloidúcich, čo sa náhlia svojou cestou:
16
"Kto je neskúsený, nech príde ku mne!" Pochabému človeku hovorí:
17
"Aj voda ukradnutá chutí sladko. Veľmi chutný je chlieb tajne vzatý!"
18
A ten človek nevie, že tu bývajú tiene smrti, že pozvaní schádzajú do údolia pekla.
Príslovia 9:1
Príslovia 9:2
Príslovia 9:3
Príslovia 9:4
Príslovia 9:5
Príslovia 9:6
Príslovia 9:7
Príslovia 9:8
Príslovia 9:9
Príslovia 9:10
Príslovia 9:11
Príslovia 9:12
Príslovia 9:13
Príslovia 9:14
Príslovia 9:15
Príslovia 9:16
Príslovia 9:17
Príslovia 9:18
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31